Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

54% pracowników w branży IT i telekomunikacji zmieniło w ostatnim roku pracę - wynika z raportu firmy rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

Ogólnie po roku pandemii sytuacja na rynku pracy jest stabilna. 45% uczestników badania firmy Devire ocenia, że pomimo pandemii ich sytuacja zawodowa była stabilna i nie uległa zmianie. Jednocześnie jednak 37% badanych informuje o pogorszeniu się ich sytuacji zawodowej. Jedynie w przypadku 18% respondentów sytuacja zawodowa uległa poprawie.

Stabilna jest również sytuacja w zakresie zmian miejsca pracy. Jak wynika z raportu „Rynek zmiany pracy 2021”, 43% specjalistów i menedżerów zdecydowało się w ubiegłym roku na zmianę pracodawcy wobec 44% w roku 2019. Na zmianę zatrudnienia w 2020 r. decydowali się przede wszystkim pracownicy z branży IT i telekomunikacji - 54% z nich zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku

Jak bardzo kolejna fala cyfryzacji zmieni nasz świat? Jakie technologie odegrają w tym najistotniejszą rolę? Z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza 25 maja na wyjątkową konferencję online „Polska w technosferze przyszłości. Zaprezentowane zostaną na niej najważniejsze trendy technologiczne, które będą kształtowały naszą przyszłość. Zaproszeni eksperci nakreślą możliwości informatyki kwantowej, sztucznej inteligencji, a także najistotniejsze kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.

Kontekstem dla  rozważań będzie twórczość Stanisława Lema, którego 100-lecie urodzin obchodzimy w tym roku. Najważniejsze motywy z powieści i opowiadań naszego wybitnego futurologa przypomni prof. Lech Giemza z Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Lemowska wizja rozwoju technologicznego i społecznego może pomóc nam ocenić zmiany już zachodzące i wyobrazić sobie świat jutra. Czy my dzisiaj lepiej prognozujemy wizję tego świata niż Lem w swoich książkach? Czy będziemy tylko konsumentami tego rozwoju, czy możemy być jego współtwórcami? Rozpoczynamy cykl spotkań na temat technologii informatycznych, które będą tą nadchodzącą rzeczywistość tworzyły – deklaruje Prezes PTI Wiesław Paluszyński.

Do współpracy w ramach konferencji zaproszono informatyków reprezentujących różne generacje i rozmaite środowiska – naukowców, praktyków związanych z biznesem, a także ekspertów administracji państwowej. Program konferencji zakłada w każdym z bloków tematycznych wykład wprowadzający, a następnie dyskusję panelową.

Stan rozwoju rynku AI w Polsce: specjaliści, kompetencje AI oraz analiza zapotrzebowania rynku na specjalistów AI. Materiał z konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka "Kompetencje na polskim rynku pracy IT – badania, stan, trendy", 8 kwietnia 2021 r.

 

Zmieniający się rynek pracy i kompetencje przyszłości – czyli jak coraz powszechniejsze wdrażanie innowacji cyfrowych wpływa na rynek pracy. Czy zastąpi nas AI a może wręcz przeciwnie: zabraknie za chwilę pracowników? Jakie kompetencje możemy kształtować, by przygotować Polaków do tych zmian? Materiał z konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka "Kompetencje na polskim rynku pracy IT – badania, stan, trendy", 8 kwietnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji Forum Innowacyjności - Innowacje w Edukacji.

Loading...

Od uruchomienia projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka odbyło się już 10 posiedzeń Rady  – najnowsze miało miejsce 1 kwietnia br. Było okazją do podsumowania działań Rady od poprzedniego jej posiedzenia w grudniu ub. r. i nakreślenia planów na ten rok.

Z oczywistych względów Rada działa teraz w trybie zdalnym i taką formę mają wystąpienia jej przedstawicieli na konferencjach,  seminariach i spotkaniach. W ubiegłym roku Rada włączyła się w projekt „Forum Innowacyjności”, realizowany przez  Wyższą Szkołę Humanitas, którego głównym założeniem jest upowszechnienie najnowszej wiedzy na temat głównych kierunków przemian w edukacji, administracji i przemyśle, związanych ze zmianami cywilizacyjnymi i koniecznością kształcenia w społeczeństwie kompetencji kluczowych na miarę potrzeb rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. W zależności od tematu Rada współorganizuje seminaria, we wszystkich uczestniczą jej członkowie, eksperci i zespół sekretariatu Rady. Tę działalność Rada kontynuuje w br. - w marcu przedstawiciele Rady brali udział w dwóch seminariach – „Innowacje w Edukacji” i „Kompetencje w e-Administracji”. Sekretarz Rady, Tomasz Kulisiewicz, uczestniczył w  konferencji Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu, 6. posiedzeniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu i w Mazovia SDI&IT Summit, międzynarodowej konferencji Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Związku Województw RP

Od 20 stycznia br. zespół roboczy Rady ds. aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze IT pracował nad określeniem potrzeb i  wyznaczeniem kierunków aktualizacji SRK-IT. Zespół, składający się z członków i ekspertów Rady oraz zaproszonych ekspertów zewnętrznych (m.in. SoDA, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ), doszedł do wniosku, że wymaga aktualizacji i rozbudowy. Chodzi o rozszerzenie o poziomy 3 i 8 PRK, zwiększenie liczby wyznaczników (obszarów), zbliżenie do normy e-CF 4.0 (PN-EN 16234-1:2020-05) oraz wykorzystanie wyników prac projektu “Nowoczesne kadry informatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji”, MAiC 2015 r. Członkowie Rady na posiedzeniu podjęli uchwałę przyjmującą wynik prac zespołu roboczego ds. SRK-IT i zalecającą zainicjowanie postępowania na opracowanie szczegółowych wytycznych dla aktualizacji SRK-IT.

Andrzej Gontarz, ekspert Rady ds. monitoringu rynku zrelacjonował  na posiedzeniu Rady aktywność analityczno-badawczą i ekspercką Rady. Nasza Rada od pewnego czasu prowadzi wspólne przedsięwzięcia z Sektorową Radą ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, również afiliowaną przy PTI. Wspólne badanie obu Rad dotyczące potrzeb kompetencyjnych sektorów w świetle skutków pandemii jest obecnie na etapie wyboru oferty. Plany obejmują badania potrzeb kompetencyjnych sektora ICT w perspektywie konkretnych trendów technologiczno-biznesowych i sytuacji na rynku pracy (cloud computing – w trakcie przygotowania, sztuczna inteligencja, gospodarka 4.0, zdalna realizacja projektów i obsługa infrastruktury ICT).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020