Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Wiesława Paluszyńskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.Polskie Towarzystwo Informatyczne, w partnerstwie projektowym z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, rozpoczęło realizację 3-letniego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

To kolejny projekt i druga, po Sektorowej Radzie ds. Kompetencji-Informatyka, Rada działająca pod patronatem PTI i PIIT.

Rekomendacja nadzwyczajna została przygotowana w ramach działań zmierzających do określenia zakresu wsparcia szkoleniowo-doradczego dla zwalczania skutków pandemii COVID-19. Została opracowana na potrzeby organizowanego przez PARP konkursu na wybór projektów szkoleniowo-doradczych oraz na potrzeby działań bieżących Rady.

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji-Informatyka,  W. Paluszyński, Prezes, PTI

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacją.

Wprowadzona 16 lat temu matura z informatyki nie cieszy się popularnością, w tym roku wybrało ją zaledwie 3,4 % maturzystów, czyli niecałe 9 tys. uczniów (maturzystów było prawie 260 tys.). Mogło by się więc wydawać, że do egzaminu z informatyki przystępują prawdziwi zapaleńcy, ale wyniki egzaminów temu przeczą: połowa oblała. Znakomita większość zdała na tróję, a zaledwie 4 %, czyli 350 osób uzyskało ocenę powyżej 85 %, czyli bardzo dobrą.

Próbę diagnozy tej niewesołej sytuacji podejmie na XVII Konferencji „Informatyka w Edukacji” (22-25.09.2020) prof. Krzysztof Diks z Uniwersytetu Warszawskiego, a prof. Wojciech Cellary z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, poprowadzi panel dyskusyjny z tezą: „Obowiązkowa matura z informatyki drogą do polskiego społeczeństwa cyfrowego”.

Co trzeci ankietowany przez globalną agencję Gartner deklaruje, że dopiero pandemia stała się dla jego pracodawcy wystarczająco silnym bodźcem do wypróbowania pracy zdalnej.

Z raportu Devire wynika, że w samej Polsce pracę z domu po raz pierwszy w czasie pandemii umożliwiło 67 proc. firm. Z kolei 13 proc. organizacji deklaruje, że w ich przypadku wprowadzenie pracy zdalnej jest niemożliwe - ze względu na charakter pracy czy brak potrzebnego sprzętu. Ale nawet te firmy, które z pracy zdalnej korzystają chętnie i od długiego czasu, dziś mierzą się z niespodziewanymi trudnościami.

Pełna praca zdalna lub hybrydowe do niej podejście wymaga wielu udoskonaleń w systemach informatycznych firm. Obserwujemy narodziny nowego cyfrowego świata, do którego należy się dostosować, aby przetrwać i odnosić sukcesy.  Jakiego więc wsparcia ICT będzie potrzebował nowy, pocovidowy model pracy?

Polski Instytut Ekonomiczny w okresie od początku kwietnia do początku lipca 2020 r. przeprowadził wraz Polskim Funduszem Rozwoju badania nastrojów polskich przedsiębiorstw. W tym celu zbudował syntetyczny Wskaźnik Nastrojów Przedsiębiorców uwzględniający opinie odnoszące się do wartości sprzedaży, liczby nowych zamówień, subiektywnej oceny płynności finansowej oraz planowanych zmian w zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników.

Wskaźnik ten wskazuje na wyraźną poprawę sytuacji: z poziomu -36,1 punktów na początku kwietnia wzrósł do +9,9 punktów na początku lipca. Na początku kwietnia 18 proc. badanych przedsiębiorstw nie miało płynności finansowej, a tylko 26 proc. firm oceniało, że dostępne środki finansowe pozwolą im na funkcjonowanie na rynku powyżej 3 miesięcy. Na początku lipca już tylko 5 proc. firm cierpiało na brak płynności finansowej, a aż 60 proc. przedsiębiorstw posiadało środki finansowe pozwalające na funkcjonowanie na rynku powyżej 3 miesięcy. Uspokoiła się też sytuacja dotycząca planów kadrowych w przedsiębiorstwach. Na początku kwietnia zmniejszenie zatrudnienia deklarowało 28 proc. badanych firm, ale już na początku lipca jedynie 6 proc.

Dotyczy kompetencji i kwalifikacji potrzebnych w sektorze IT w związku ze skutkami pandemii koronawirusa.

Rekomendacja nadzwyczajna została przygotowana w ramach działań zmierzających do określenia zakresu wsparcia szkoleniowo-doradczego dla zwalczania skutków pandemii COVID-19. Została opracowana na potrzeby organizowanego przez PARP konkursu na wybór projektów szkoleniowo-doradczych oraz na potrzeby działań bieżących Rady.

Na liście kompetencji i kwalifikacji istotnych dla sektora IT w związku ze skutkami pandemii koronawirusa znalazły się: Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych; Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data); Wirtualizacja serwerów; Zarządzanie cyberbezpieczeństwem; Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej); Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi; Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą); Administrowanie bazami danych; Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych, zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania; Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej; Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej; Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020