Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Publikacje/raporty

Z raportu Cisco AppDynamics „Agents of Transformation 2021” wynika, że coraz większego znaczenia nabiera umiejętność powiązania wydajności technologii z czynnikami biznesowymi, takimi jak: doświadczenie klienta, transakcje sprzedaży czy przychody.

75% biorących udział w badaniu specjalistów IT z całego świata uważa, że pandemia spowodowała większą złożoność stosowanych technologii niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. Wynika to m.in. z potrzeby pilnego i szybkiego wdrażania innowacji, które pozwolą dalej sprawnie funkcjonować firmom. 96% respondentów twierdzi, że niezbędna staje się obecnie zdolność bezpośredniego powiązania informacji pochodzących z monitorowania wszystkich obszarów infrastruktury technicznej z wynikami biznesowymi.

W 2020 r. wiele firm zostało zmuszonych przestawić swój model działania na „digital-first”. Było to niezbędne dla przetrwania w kryzysowej sytuacji i zminimalizowania wpływu pandemii na kondycję biznesu. W okresie tym, jak zauważają autorzy raportu, trzykrotnie zwiększyła się ilość projektów z zakresu cyfrowej transformacji. Przyczyniło się to do jeszcze większego obciążenia osób odpowiedzialnych za IT w firmach. Często to oni właśnie przewodzili dokonującym się w organizacjach zmianom. 89% z nich przyznało, że czują się pod ogromną presją w pracy. Dodatkowo 84% stwierdziło, że mają problemy z rozdzieleniem życia prywatnego od zawodowego.

Doświadczenia wyniesione z funkcjonowania firm w okresie pandemii skłaniają do zastanowienia się nad wadami i zaletami poszczególnych modeli pracy. Jaki wariant - zdalny, hybrydowy, czy biurowy - będą w najbliższym czasie wybierać w pierwszym rzędzie pracodawcy? Jak poszczególne formy wykonywania obowiązków służbowych oceniają pracownicy? Odpowiedzi na te i podobne pytania miało dostarczyć badanie przeprowadzone przez firmy: Antal i Corees Polska. Jego wyniki prezentuje raport “Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników”.  

Pod względem efektywności najbardziej, zdaniem pracodawców, sprawdza się praca zdalna. Oceniło tak 92% uczestników badania. Na pracę w biurze wskazało 89% respondentów. O 7% mniej pozytywnych opinii otrzymała praca w modelu hybrydowym.

49% badanych przez ostatnie miesiące pracowało w sposób zdalny. Osób, które pracę wykonywały hybrydowo, czyli i z biura i zdalnie, było 43%. Tylko 9% pracowników swoje obowiązki wykonywało będąc na miejscu w biurze.

Pandemia, jak twierdzą autorzy raportu, pozwoliła firmom zweryfikować różne modele organizacji pracy i przystosować się ostatecznie do dominującego trybu online. Modyfikacji wymagała infrastruktura techniczna, konieczne było również zapewnienie bezpieczeństwa danych. 52% firm przyznało, że musiało wprowadzić nowe procedury i uaktualnić swoje systemy.

Opracowany przez Accenture raport „Technology Vision 2021” wskazuje kluczowe trendy technologiczne, które będą wpływać na funkcjonowanie firm w ciągu najbliższych trzech lat. Jednym z nich jest demokratyzacja  technologii, która będzie wymagała zaangażowania nie tylko działów IT lecz wszystkich pracowników organizacji.

92% ankietowanych przez Accenture liderów biznesowych i technologicznych z całego świata stwierdziło, że w tym roku ich organizacje skoncentrują się na szybkim wprowadzaniu innowacji i ich wykorzystaniu w praktyce. Znacząco mają wzrosnąć inwestycje w rozwiązania o charakterze „cyfrowych bliźniaków”. Innowacje technologiczne nie będą jednak zarezerwowane tylko dla działów IT - każdy pracownik firmy może sam zainicjować technologiczną rewolucję. Wiąże się to z przybierającą na sile demokratyzacją technologii.

70% uczestników badania przeprowadzonego przez Hays Poland twierdzi, że w 2021 roku wzrosną wynagrodzenia pracowników z sektora IT i telekomunikacji. Tylko 1% respondentów przewiduje spadek płac. Reszta nie spodziewa się zmian.

Dla porównania, w roku 2020 płace wzrosły w 60% przypadków, zostały obniżone w 8% firm, a bez zmian pozostały u 32% pracodawców.

Ponad połowa firm (55%) z sektora IT i telekomunikacji planuje zatrudnić w 2021 roku nowych, stałych pracowników. Żadnych planów rekrutacyjnych nie ma 9% organizacji. 26% będzie zatrudniać zarówno pracowników stałych jak i zewnętrznych, tymczasowych oraz kontraktowych, a 10% tylko pracowników zewnętrznych, tymczasowych lub kontraktowych.

Z „Raportu płacowego IT Contracting 2021” firmy Hays wynika, że również 55% firm spodziewa się trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników. Problemów w tym zakresie nie przewiduje 28% badanych. Za najtrudniejsze w pozyskaniu wskazano kompetencje: IT/cyfrowe (72% odpowiedzi), techniczne (24%), menedżerskie/kierownicze (20%), inżynieryjne (18%) i sprzedażowe (14%). 

Z kolei 37% pracowników deklaruje zamiar zmiany pracy w ciągu najbliższego roku. Jako główny powód planów zmiany pracy wskazywano wynagrodzenie i dodatki pozapłacowe (73%). Na dalszych miejscach były: brak możliwości rozwoju (48%), charakter wykonywanej pracy (33%) i lokalizacja (23%). 26% zatrudnionych nie myśli obecnie o zmianie pracy.

96% pracowników w sektorze IT i telekomunikacji korzysta aktualnie z rozwiązań pracy elastycznej, m.in. pracy zdalnej.

Z całością raportu płacowego Hays można zapoznać się na stronie: https://www.hays.pl/raport-placowy/itc?_ga=2.112563140.1734795161.1614335749-718180201.1613994446 .

W czwartym kwartale ubiegłego roku nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Tendencja ta utrzymała się także na początku bieżącego roku. Jak wynika z raportu „Rynek pracy IT w Polsce w 2020 roku. Wynagrodzenia, specjalizacje i wymagania w ofertach pracy” firmy No Fluff Jobs, wiele wskazuje na to, że zapotrzebowanie na specjalistów IT nie będzie maleć także w ciągu całego 2021 roku.

Po spowodowanej pandemią chwilowej zapaści rynku pracy IT w drugim kwartale 2020 r. sytuacja znacząco poprawiła się pod koniec ubiegłego roku. W całym 2020 roku na portalu No Fluff Jobs było o 58% więcej ofert pracy niż w roku 2019. Jak oceniają przedstawiciele firmy tendencja wzrostowa utrzyma się także w roku 2021.

Wśród najważniejszych trendów, które kształtowały w ubiegłym roku i będą kształtować w tym roku rynek pracy IT autorzy raportu wymieniają postawienie przez pracodawców przede wszystkim na doświadczonych specjalistów i proponowanie pracy w pierwszym rzędzie osobom z większym stażem i większym doświadczeniem zawodowym. Zauważalnybył spadek liczby ofert kierowanych do juniorów.W roku 2019 stanowiły one 12% wszystkich publikowanych ofert, a w 2020 - jedynie 5%.Firmy częściej szukały seniorów. Niemal połowapublikowanych w 2020 roku ofert była skierowanado tej grupy specjalistów, podczas gdy w 2019 roku było to 36% ofert.

Wśród innych trendów zostały wymienione: Praca zdalna; Weryfikacja umiejętności miękkich; Więcej stanowisk nieprogramistycznych; Niedobór ofert pracy dla juniorów; Otwartość na kandydatów z zagranicy; Transparentność i precyzyjna komunikacja. 

Z całością raportu można zapoznać się na stronie: https://nofluffjobs.com/insights/raport-rynek-pracy-it-wynagrodzenia-specjalizacje-i-wymagania-w-ofertach-pracy/.

Wynagrodzenia specjalistów IT wzrosły w ubiegłym roku o 18% na umowie B2B i 13% na umowie o pracę - wynika z raportu „Rynek pracy IT w 2020 roku. Wynagrodzenia, specjalizacje i wymagania w ofertach pracy” przygotowanego przez No Fluff Jobs. Najlepiej opłacanymi byli specjaliści od big data i cyberbezpieczeństwa.

Na znaczący wzrost wynagrodzeń w branży IT wpłynęło, zdaniem autorów raportu, zwiększone zapotrzebowanie na bardziej doświadczonych specjalistów. Oferty dla seniorów stanowiły w 2020 roku prawie połowę wszystkich ogłoszeń o pracę, podczas gdy w 2019 roku było to 36%. Z kolei udział ofert dla juniorów spadł z 12% w 2019 roku do 5% w roku 2020. Taka sytuacja musiała siłą rzeczy spowodować wzrost wysokości średniej płacy wśród specjalistów IT.

Jednocześnie zwiększyły się też wymagania pod adresem kandydatów do pracy. Zwiększoną ilość wymagań zaobserwowano na przykład w odniesieniu do: Fullstacków (wzrost średniej liczby wymagań w ogłoszeniu z 8 na 9), Testerów (z 6 na 7) i Frontendowców (z 5,5 na 6,2).

Zmieniły się oczekiwania pracodawców pod względem technologii. Z raportu No Fluff Jobs wynika, że na przykład od specjalistów z zakresu Mobile rzadziej już oczekuje się biegłości w posługiwaniu się C++, Objective C i iOS SDK, a częściej wśród wymagań pojawiają się: Kotlin, Rest i MVVM. Z kolei w ofertach dla testerów spada zainteresowanie technologiami Java i SQL a wzrasta zapotrzebowanie na pracowników znających takie technologie jak: Python, Rest i Postman.

Do najlepiej wynagradzanych należeli w ubiegłym roku specjaliści od Big Data i Security. W obu dziedzinach zarobki były na poziomie 16-22 tys. zł netto (+VAT) przy umowach B2B. Specjaliści DevOps i Business intelligence mogli liczyć na 15-20 tys. zł  netto (+VAT). W przypadku umów o pracę średnia pensja specjalisty od bezpieczeństwa wynosiła 12-16 tys. zł brutto). Eksperci od Big Data mogli liczyć na 11-16 tys. zł brutto) a od DevOps 10,2-16 tys. zł brutto. Zatrudnieni na etacie specjaliści od Backendu, Fullstacka, Frontendu i Business Intelligence zarabiali średnio 10-15 tys. zł brutto.

We wszystkich specjalnościach IT zwiększyło się zdecydowanie zapotrzebowanie pracodawców na pracę zdalną. Udział ofert na pracę spoza biura wzrósł z 9% w 2019 roku do 31% w roku 2020.

Z całym raportem można zapoznać się na stronie: https://nofluffjobs.com/insights/raport-rynek-pracy-it-wynagrodzenia-specjalizacje-i-wymagania-w-ofertach-pracy/ .

Ukazał się raport z trzeciej edycji prowadzonego przez Bulldogjob badania polskiej społeczności IT.

Jak wynika z tegorocznego badania, pod względem wiekowym najliczniejszą grupę wsród specjalistów IT na polskim rynku pracy stanowią osoby w wieku 25-29 lat - 35% uczestników badania. W następnej kolejności są pracownicy w wieku 30-34 lat - 26% respondentów. Najmniej jest osób w grupie wiekowej 40+ - to 9% uczestniczących w badaniu specjalistów IT. Grupa wchodzących na rynek jest na tym samym poziomie co rok temu i stanowi 16% uczestników badania.

Z kolei pod względem specjalności najliczniejszą grupę stanowią programiści (57%), spośród których prawie połowa (40%) to Backend Developerzy a 32% Fullstack Developerzy. Dalej są przedstawiciele takich specjalności jak: QA/Tester - 18%, Admin/DevOps - 9,9%, Analityk IT - 5,9%.

Trzy czwarte uczestników tegorocznego badania ukończyło studia wyższe. Z tego 59% ukończyło studia magisterskie, a 31% jest po studiach inżynierskich. Zdecydowana większość, bo łącznie aż 87% respondentów wybrało kierunki techniczne oraz ścisłe (64 % techniczne, 23% ścisłe).

Głównym miejscem pracy polskich specjalistów IT są software house’y,  (agencje oprogramowania). Jest tam zatrudnionych 22% osób biorących udział w badaniu. Kolejnymi pracodawcami są firmy z sektorów: finanse i bankowość (14%), internet/e-commerce/nowe media (9,2%) oraz zdrowie/uroda/rekreacja (4,2%). Najmniej zatrudnionych jest w: marketingu, hotelarstwie/gastronomii/turystyce, telekomunikacji oraz edukacji i szkoleniach - po 1,4%.

Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów od analityki biznesowej (Business Intelligence) i sztucznej inteligencji (Artficial Intelligence) - wynika z danych organizacji pośrednictwa pracy. Zarobki w tych obszarach należą obecnie do jednych z najwyższych.

Jak podaje No Fluff Jobs, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba ofert pracy dla osób z kwalifikacjami w dziedzinach: Business Intelligence, Machine Learning i Artificial Intelligence zwiększyła się o 243%. Ponad 70% publikowanych ogłoszeń kierowanych jest do seniorów. Prawie wcale nie ma w tych obszarach zainteresowania zatrudnianiem juniorów. Do nich jest kierowanych tylko około 1% ofert pracy.

W puli wszystkich ofert dla branży IT publikowanych na portalu No Fluff Jobs 5% stanowią ogłoszenia kierowane do specjalistów od analizy danych i wyciągania z nich informacji. 37% ogłoszeń dla specjalistów Big Data/AI dotyczy stanowiska Big Data Engineer, niewiele mniej – Data Engineer. Oferty z zakresu Data Science stanowią 15%, a z zakresu Machine Learning - 11% ogłoszeń w tej grupie.

Dalszy wzrost zapotrzebowania na specjalistów potrafiących zaprojektować i wdrożyć rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji oraz znających się na przetwarzaniu i analizie danych z zakresu Big Data przewiduje agencja Bergman Engineering. Osoby posiadające wiedzę, doświadczenie i kreatywne podejście do szukania efektywnych rozwiązań w tych dziedzinach będą coraz bardziej cenione i coraz lepiej wynagradzane. Specjaliści będą poszukiwani m.in. do pracy przy tworzeniu inteligentnych systemów obsługi klienta czy w ramach transportu autonomicznego. Potrzebnych będzie także coraz więcej specjalistów od analizy danych w dziedzinie internetu rzeczy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020