Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do wzięciu udziału w seminarium „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji: regulacje ustawowe a potrzeby szkolnictwa wyższego”, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w godz. 12:30-15:30 w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie (ul. Górnośląska 14). W seminarium weźmie udział Rada ds. Kompetencji Sektora IT. Szczegółowe informacje dotyczące seminarium:

  • Program seminarium
  • Formularz Rejestracyjny dostępny jest online pod adresem: www.frp.org.pl (rejestracja do dnia 4 grudnia 2017 r.).

Zachęcamy do udziału w organizowanym przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji konkursie „Digital Champions 2017”, który jest nieodłącznym elementem konferencji o tym samym tytule www.digitalchampions.pl. Ideą konkursu jest wyróżnienie firm i osób, których wiedza i kompetencje techniczne mają wartość biznesową. Chcemy pokazać i nagrodzić najlepsze praktyki w świecie cyfrowego biznesu i wyłonić liderów zorientowanych na innowacje biznesowe, oparte o potencjał technologiczny.

W związku z realizacją projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie analiz oraz przygotowanie i opracowanie raportów dotyczących podstaw programowych i programów edukacyjnych i ich adekwatności do potrzeb określonych stanowisk i zawodów w sektorze IT” w ramach Projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” (Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” PO WER 2014-2020) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie od listopada 2017 roku do grudnia 2019 roku.

Pełna treść zapytania jest dostępna na stronie bazy konkurencyjności.

Podsumowanie konferencji „Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją” opublikowane w internetowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita. Zapraszamy do lektury pod linkiem.

Forum Rady ds. Kompetencji Sektora IT „Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją”, które odbyło się 26 października w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung (budynek Warsaw Spire) zgromadziło ponad 100 uczestników - przedstawicieli środowiska akademickiego oraz nauczycieli szkół średnich, firm informatycznych, a także uczelnianych biur karier. Jako goście Forum wystąpili prof. Jan Szmitd, rektor Politechniki Warszawskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich i dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, dr Anna Budzanowska - dyrektor generalna w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezesi obu organizacji realizujących projekt Rady Sektorowej - Borys Stokalski (PIIT) i Włodzimierz Marciński (PTI). Działania Rady Sektorowej zaprezentowała Beata Ostrowska. przewodnicząca Rady.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej współpracy przedsiębiorstw z instytucjami edukacyjnymi, realizowanej z intencją dostosowywania edukacji do potrzeb rynku pracy sektora IT. Zadaniem ankiety jest zidentyfikowanie potrzeb rozwojowych Państwa firm, na bazie których możliwe będzie określenie obszarów do współpracy z uczelniami wyższymi. Prosimy o poświęcenie kilku minut i wypełnienie odpowiedniej ankiety:

  • Ankieta dla firm - odpowiedzi pozwolą nam dopasować Państwa potrzeby i oczekiwania, do potrzeb i oczekiwań Uczelni
  • Ankieta dla uczelni - odpowiedzi pozwolą nam dopasować Państwa potrzeby i oczekiwania, do potrzeb i oczekiwań Firm zainteresowanych współpracą z uczelniami

Edu-Mixer, który odbędzie się podczas konferencji "Edukacja & Biznes IT – modele przyszłości", ma za zadanie doprowadzić do zawarcia porozumień, mających na celu integrowanie instytucji edukacyjnych i pracodawców. Jako organizatorzy jesteśmy pewni, że rozmowy zainicjowane podczas Edu – Mixera, ułatwią rozpoczęcie długotrwałej i owocnej współpracy.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020