Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Spis treści

Coraz większego znaczenia nabiera umiejętność odpowiedniego wykorzystania danych w działalności firm i instytucji. W wielu przypadkach jest ona już wręcz kluczowa dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa czy usprawnienia funkcjonowania organizacji publicznej. Rośnie w związku z tym zapotrzebowanie na analityków danych. Pracodawcy coraz wyraźniej dostrzegają korzyści z umiejętnego posługiwania się danymi w biznesie, co znajduje odzwierciedlenie w wysokich płacach specjalistów od analizy danych.

Efektywne wykorzystanie potencjału tkwiącego w danych wymaga jednak odpowiednich umiejętności i kwalifikacji. Gdzie i w jaki sposób można nabyć potrzebne kompetencje? Jakie możliwości kształcenia w naszym kraju mają osoby, które chciałyby związać swoją karierę zawodową z analizą danych? Czy sektor edukacyjny jest w stanie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie rynku na analityków danych? W jakich sposób ii gdzie odbywa się ich kształcenie?

W ramach prac zespołu Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka przygotowaliśmy przegląd oferty edukacyjnej w zakresie analizy danych. Opracowanie obejmuje dostępne możliwości kształcenia na różnych poziomach - od studiów wyższych po kursy i szkolenia. Uwzględnia także różne specjalności związane z analizą danych, jak big data i data science.

+++ STUDIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH I NA UCZELNIACH +++
+++ Oferta na rok akademicki 2019/20 +++

Lista oferowanych kierunków studiów została przygotowana na podstawie informacji pochodzących z: bazy danych na portalu „Wybierz studia” prowadzonym wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB; Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości; raportu „Od Big Data i AI do BI. Rynek pracy” - Enterprise Software Review 2019 oraz źródeł własnych. Charakterystyki przedstawionych kierunków studiów pochodzą z opisów zamieszczonych na stronach poszczególnych uczelni.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020