Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Tegoroczny „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw” pokazuje m.in. zakres wykorzystania ICT w tej grupie firm. Jeśli chodzi o korzystanie z komputerów i dostęp do internetu sytuacja wygląda całkiem dobrze. Znacznie gorzej jest natomiast z zatrudnieniem informatyków.

Według danych zebranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w 2018 roku 96,2% przedsiębiorstw zadeklarowało korzystanie z komputerów. Najwyższy, prawie stuprocentowy poziom nasycenia tym sprzętem był w przedsiębiorstwach dużych (99,7%) i średnich (99,3%) a najmniejszy w firmach małych (95,5%).

Dostęp do internetu posiadało 95,6% ogółu przedsiębiorstw. Najwięcej podłączonych do sieci było dużych firm (99,6%), najmniej małych (94,8%). W grupie małych podmiotów odnotowano jednak największy wzrost podłączeń do internetu szerokopasmowego. W przeciągu ostatnich pięciu lat nastąpił wzrost z 88,9% do 94,1%. Ogółem 95% wszystkich przedsiębiorstw korzystało w ubiegłym roku z łączy szerokopasmowych, w tym 67,6% z łączy mobilnych.

Generalnie prawie połowa pracowników w polskich firmach jest wyposażonych w komputer podłączony do internetu. W 2018 r. 46,1% wszystkich pracowników korzystało z komputera (w małych firmach 39,9%). Natomiast 40,5% ogółu zatrudnionych posiadało komputery podłączone do internetu (w małych przedsiębiorstwach 37%).

Znacznie gorzej jest ze wsparciem firm przez wykwalifikowanych informatyków. Z raportu wynika, że w ubiegłym roku jedynie 13,2% przedsiębiorstw w Polsce zatrudniało specjalistów z dziedziny ICT. W tym obszarze widać duże dysproporcje między podmiotami dużymi a małymi. Zatrudnieniem osób posiadających specjalistyczne umiejętności w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych mogło się pochwalić 73,4% firm dużych, 29,8% średnich i tylko 7,6% małych.

„Pracodawcy mają problem z rekrutacją kompetentnych cyfrowo pracowników. Z tego względu coraz większą popularnością cieszy się outsourcing usług IT, szczególnie wśród małych i średnich firm. Zarządzający firmami dostrzegają też, że bardziej opłacalne jest nawiązanie współpracy z jednym wyspecjalizowanym i doświadczonym dostawcą zewnętrznym niż rozwijanie własnego działu IT” - czytamy w opublikowanym przez PARP „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw”.

Wśród małych i średnich firm nie widać jednak zbyt dużego zainteresowania korzystaniem z usług w chmurze. W ubiegłym roku zdecydowało się na to 8,8% małych przedsiębiorstw i 19% średnich. W grupie dużych podmiotów cloud computing był znacznie bardzie popularny - z płatnych usług chmurowych korzystało 42,7% z nich. Ogółem korzystaniem z usług w chmurze deklarowało w 2018 roku 11,5% polskich przedsiębiorstw.

Najczęstszym powodem niekorzystania z usług w modelu cloud computing był dla małych firm niewystarczający poziom wiedzy z tego zakresu. Na tę przyczynę wskazywało 36,9% tych podmiotów. Z kolei dla dużych przedsiębiorstw największą barierą były: niepewność co do lokalizacji miejsc przechowywania danych (30,7%) oraz obawa o zapewnienie bezpieczeństwa danych (30,6%).

Cały raport można pobrać ze strony PARP.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020