Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Badania i analizy

Najwięcej publikowanych przez pracodawców ogłoszeń o pracę z zakresu IT dotyczy nadal specjalistów z umiejętnością programowania. Do najpopularniej-szych technologii należą: JavaScript, SQL, Java, C# i Python. Widać też jednak duże wzrosty zainteresowania kompetencjami z innych obszarów - analityki biznesowej, zarządzania projektami, wsparcia czy testowania. Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem dostępnych wyników badań i raportów pokazują-cych aktualną sytuację na rynku pracy IT.

15% ogłoszeń z ofertami pracy opublikowanych w 2019 r. na portalu Pracuj.pl dotyczyło specjalistów IT. Ta grupa zawodowa znalazła się na trzecim miejscu pod względem liczby poszukiwanych pracowników. Na pierwszym miejscu byli specjaliści z zakresu handlu i sprzedaży (30%), na drugim specjaliści ds. ob-sługi klienta (21%). Za informatykami uplasowali się: finansiści (13%) oraz inżynierowie (11%). Taka kolejność zainteresowania pracodawców najbardziej poszukiwanymi zawodami utrzymuje się od kilku lat.

Branża IT należała też do jednej z najaktywniej rekrutujących. Działające w niej podmioty zamieściły w ubiegłym roku 7% ogłoszeń, co dało jej piąte miejsce na liście najczęściej rekrutujących. Z większą ilością ofert pracy wystąpili pracodawcy z sektorów: handel i sprzedaż B2B (8%), produkcja FMCG (9%), handel i sprzedaż B2C (10%) oraz bankowość i finanse (11%).

W 2019 r. na Pracuj.pl znalazło się ogółem nieco ponad 556,5 tys. ofert pracy, czyli 83,5 z nich skierowanych było do ekspertów z dziedziny IT. Najczęściej poszukiwanymi byli programiści, których dotyczyło 35% ofert IT. W dalszej kolejności pracodawcy poszukiwali ekspertów od wsparcia technicznego/helpdesk (11%) oraz administrowania systemami (10%). Niewiele mniejszym od nich zainteresowaniem cieszyli się: analitycy biznesowi (9%), specjaliści od zarządzania projektami (7,5%) oraz testerzy (7,5%).

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w firmach będzie zmierzać w kierunku integracji pracy robotów i ludzi - uważają eksperci. Nowe, tworzące się środowisko pracy będzie wymagać od pracowników odpowiednich umiejętności i kompetencji.

Jak twierdzą eksperci Capgemini, trend automatyzacji pracy za wszelką cenę jest obecnie w fazie schyłkowej. Wykorzystanie robotów i sztucznej inteligencji przechodzi w fazę humanoizacji, czyli integracji zaawansowanych maszyn, systemów i algorytmów z ludzkim środowiskiem. W wyniku tych zmian powstaną superinteligentne (hyperintelligent) przedsiębiorstwa, których atutem będzie umiejętność wykorzystania potencjału ludzi w pracy razem z robotami.

Informatyka i drony - Analiza zapotrzebowania na kompetencje informatyczne w dziedzinie systemów bezzałogowych

Procesy cyfrowej transformacji sprawiają, że techniki informacyjno-komunikacyjne stają się integralnym elementem funkcjonowania wielu różnych dziedzin gospodarki i życia społecznego. Technologia cyfrowa decyduje w coraz większym zakresie o sposobach funkcjonowania firm i instytucji. Powoduje to pojawianie się specyficznych potrzeb w zakresie kompetencji informatycznych, które będą uwzględniały zarówno znajomość technik IT jak i środowiska ich wykorzystania. Jedną z dziedzin gospodarki, która rozwija się na styku kilku różnych dyscyplin a jednocześnie tworzy całkiem nowy obszar aktywności społecznej i biznesowej jest branża dronowa.

Prognozy dotyczące tego, ile miejsc pracy zostanie przejętych z powodu robotyzacji i automatyzacji są dość zróżnicowane:

  • eksperci z Uniwersytetu Oksfordzkiego szacują, że do 2030 r. zniknie 47% obecnie istniejących zawodów
  • z danych Światowego Forum Ekonomicznego zebranych w raporcie “Future Jobs Report 2018” wynika, że prawie połowa ankietowanych pracodawców przewiduje, że do 2022 r. automatyzacja doprowadzi do zmniejszenia zatrudnienia, a  co najmniej 54 proc. wszystkich pracowników będzie musiało się przekwalifikować lub znacząco podnieść swoje kwalifikacje
  • najpóźniej do 2136 r. roboty i sztuczna inteligencja zastąpią ludzi we wszystkich zawodach i branżach – wynika z analiz prowadzonych przez naukowców z Yale i Oxford University.

Więcej informacji pod adresem.

Najbardziej popularnym językiem programowania jest od kilku lat Java Script. Coraz większym zainteresowaniem zaczyna się cieszyć Python. Wynika to m.in. z rosnących inwestycji w rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, data science czy uczenia maszynowego. Duża popularność używanego przez programistów języka nie jest jednak równoznaczna z najwyższymi płacami dla posługujących się nim specjalistów. Na największe zarobki mogą dzisiaj w światowej branży IT liczyć ci, którzy potrafią programować w Clojure.

W dniu 26 marca 2019 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zaprezentowały wyniki badania branżowego Kompetencje IT w gospodarce i na rynku pracy.

Polski sektor IT charakteryzuje się wykwalifikowaną kadrą specjalistów, dlatego też Polska jest ważnym pracodawcą dla profesjonalistów w tej dziedzinie. Zatrudnienie na poziomie 452 tys. osób stawia Polskę na 6. miejscu w UE, z kolei ponad 70% polskich specjalistów IT legitymuje się wykształceniem wyższym, co jest wynikiem o 8 pp. wyższym niż średnia unijna.

Podczas spotkania Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, Beata Ostrowska, Sekretarz Rady, Tomasz Kulisiewicz oraz eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawili najnowsze dane na temat obecnych i przyszłych kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora IT, zapotrzebowania na nie po stronie pracodawców, poruszyli również kwestie związane z przyszłością tego sektora w Polsce.

Badanie branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego zostało zrealizowane we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Sektorze Informatyka. Pełny raport zostanie udostępniony na przełomie maja i czerwca br.

Informacje dotyczące przeprowadzonego badania zawarto w załączonej prezentacji. Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi wynikami badania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020