Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Badania i analizy

Prognozy dotyczące tego, ile miejsc pracy zostanie przejętych z powodu robotyzacji i automatyzacji są dość zróżnicowane:

  • eksperci z Uniwersytetu Oksfordzkiego szacują, że do 2030 r. zniknie 47% obecnie istniejących zawodów
  • z danych Światowego Forum Ekonomicznego zebranych w raporcie “Future Jobs Report 2018” wynika, że prawie połowa ankietowanych pracodawców przewiduje, że do 2022 r. automatyzacja doprowadzi do zmniejszenia zatrudnienia, a  co najmniej 54 proc. wszystkich pracowników będzie musiało się przekwalifikować lub znacząco podnieść swoje kwalifikacje
  • najpóźniej do 2136 r. roboty i sztuczna inteligencja zastąpią ludzi we wszystkich zawodach i branżach – wynika z analiz prowadzonych przez naukowców z Yale i Oxford University.

Więcej informacji pod adresem.

W dniu 26 marca 2019 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zaprezentowały wyniki badania branżowego Kompetencje IT w gospodarce i na rynku pracy.

Polski sektor IT charakteryzuje się wykwalifikowaną kadrą specjalistów, dlatego też Polska jest ważnym pracodawcą dla profesjonalistów w tej dziedzinie. Zatrudnienie na poziomie 452 tys. osób stawia Polskę na 6. miejscu w UE, z kolei ponad 70% polskich specjalistów IT legitymuje się wykształceniem wyższym, co jest wynikiem o 8 pp. wyższym niż średnia unijna.

Podczas spotkania Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, Beata Ostrowska, Sekretarz Rady, Tomasz Kulisiewicz oraz eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawili najnowsze dane na temat obecnych i przyszłych kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora IT, zapotrzebowania na nie po stronie pracodawców, poruszyli również kwestie związane z przyszłością tego sektora w Polsce.

Badanie branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego zostało zrealizowane we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Sektorze Informatyka. Pełny raport zostanie udostępniony na przełomie maja i czerwca br.

Informacje dotyczące przeprowadzonego badania zawarto w załączonej prezentacji. Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi wynikami badania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020