Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Spis treści

Przedstawiamy listę podmiotów, których działalność związana jest w różnych obszarach z funkcjonowaniem rynku pracy IT. Znalazły się na niej zarówno instytucje publiczne (jak np. wojewódzkie urzędy pracy, ministerstwa) jak i firmy zajmujące się rekrutacją i pośrednictwem pracy. Są też wybrane rejestry i bazy danych oraz organizacje branżowe. Lista będzie sukcesywnie uzupełniana w miarę identyfikowania nowych, istotnych z punktu widzenia rynku IT podmiotów.


Instytucje państwowe


Urzędy pracy


Firmy - rekrutacja, pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, wyszukiwanie ofert


Organizacje badawcze - badania i analizy rynku pracy, raporty płacowe


Rejestry i bazy danych


Organizacje pozarządowe

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020