Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

ostrowska_beata

Beata Ostrowska

Absolwentka matematyki stosowanej (specjalizacja „Informatyka”) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (FTiMS PŁ), ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i zarządzania (Executive MBA) na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła także studia doktoranckie w zakresie informatyki na Politechnice Łódzkiej.

Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka oraz wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństo.

Koordynator, ekspert, konsultant, doradca w licznych projektach, w tym edukacyjnych. W projekcie „e-Zdrowie” pełniła rolę inżyniera-koordynatora w zespole Doradcy Technicznego. Była członkinią i przewodniczącą komisji branżowej zatwierdzającej standardy kompetencji zawodowych w ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”. Pełniła funkcję recenzenta standardów kwalifikacji zawodowych oraz eksperta RPO 2007-2013. Była rzeczoznawcą MEN do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach. W ramach projektu POWR.02.14.00-00-0001/16 „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” recenzowała program kształcenia dla kwalifikacji E11, E12, E13, E14, E16.

W latach 2011-2017 pełniła funkcję Wiceprezes ds. finansowych Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w latach 2017 do 2020 r. członka Prezydium Zarządu PTI, a od 2020 r. Wiceprezes PTI. Jest także członkiem Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz członkiem i Wiceprezes Zarządu i Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W ramach Klubu 500 Łódź sprawuje obowiązki Wiceprezes i Sekretarza, a w Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ­ jest Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020