Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

szczucka_anna

Anna Szczucka

Badaczka i ekspertka w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynuje i realizuje projekty naukowe i wdrożeniowe w obszarze kompetencji i rynku pracy, transferu technologii i innowacyjności przedsiębiorstw oraz ewaluacji polityk publicznych. Od 2010 roku analityczka i ekspertka w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego – największym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej cyklicznym badaniu rynku pracy realizowanym na terenie całego kraju. W badaniach przekrojowych BKL specjalizuje się w inwestycjach pracodawców w kompetencje kadr. Od 2017 roku koordynuje prace nad koncepcją i realizacją badań branżowych dla sektora IT w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Koordynatorka i członkini zespołów w wielu badaniach społecznych oraz ewaluacyjnych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020