Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

lisek_katarzyna

Katarzyna Lisek

Badaczka, ewaluatorka, ekspertka do spraw oceny efektów projektów innowacyjnych oraz badań w obszarze rynku pracy.  Specjalizuje się w ewaluacji wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. Pracowała w zespołach oceniających efekty pomocy publicznej skierowanej do przedsiębiorstw w ramach POIR, ewaluowała realizację oraz efekty programu inno_LAB, brała udział w pracach zespołu opiniującego skuteczność kryteriów wyboru projektów w konkursach POIR. Obecnie ekspertka ds. ewaluacji formatywnej innowacji powstających w Inkubatorze Włączenia Społecznego. Jest ekspertką ds. badań społecznych w obszarze rynku pracy. Pracuje przy projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego. Zajmuje się zarówno badaniami przekrojowymi, dotyczącymi ogółu populacji polskich pracowników i pracodawców, jak i badaniami sektorowymi w branży IT.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020