Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

nowak_pawel

Paweł Nowak

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie (specjalność skarbowość podatkowa) i Uniwersytetu Szczecińskiego (specjalność socjologia zachowań ludzkich).  Od 2015 r. naczelnik Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W latach 2008 - 2015 kierownik Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Od 2008 roku członek Zachodniopomorskiej Grupy Sterującą Ewaluacją POKL.  W latach 2004 - 2008 współpracował z Zakładem Metod i Technik Badań Socjologicznych, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2004 - 2008 r. członek Wojewódzkiej Komisji ds. Służby Zastępczej w Szczecinie. Od 2004 roku nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2015 r.) –  reprezentant pracodawców. Od 2017 roku ekspert Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy (Rada Dialogu Społecznego) z ramienia Forum Związków Zawodowych. Członek Rady Programowej ds. Kompetencji (od 2018 r..

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020