Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

kulisiewicz_tomasz

Dr Tomasz Kulisiewicz

Absolwent informatyki Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technicznego (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). Analityk rynku informatycznego i komunikacji elektronicznej, współpracownik zespołów badawczych, wykładowca. Zajmuje się m. in. zagadnieniami usług e-administracji oraz wykorzystania otwartych danych, a także historią informatyki w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej. Publikacje naukowe w monografiach SGH, UKSW, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Óbuda (Węgry). W latach 2010-2020 członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI, obecnie sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka przy PTI. Od 2011 r. członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Współzałożyciel Stowarzyszenia "Komputer w Firmie" (2003) oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem (2012).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020