Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Trzecia edycja Forum Współpracy Edukacji z Biznesem IT odbyła się 7 listopada br. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, wspierana przez partnerów: Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Tym razem postanowiliśmy się przyjrzeć wybranym aspektom współpracy edukacji i biznesu IT w czasach przełomowych przemian technologicznych. Program konferencji został tak zbudowany, żeby w możliwie pełny sposób dopuścić do głosu zarówno przedstawicieli przedsiębiorstw, jak i środowiska akademickiego. W dyskusjach panelowych wzięli udział nie tylko reprezentanci globalnych koncernów: Microsoftu, Intela i IBM, ale i średniego polskiego biznesu (Globema). O nowym podejściu do współpracy z biznesem opowiadali przedstawiciele gospodarza konferencji – Akademii Leona Koźmińskiego, a także Politechniki Warszawskiej, Politechniki Świętokrzyskiej i SGH. 

Konferencja starała się udzielić możliwie pełnej odpowiedzi na kluczowe pytanie: jak tworzyć nowe kadry dla sektora IT. Jeden z paneli: „Od przedszkola do programisty” zgromadził przedstawicieli licznych fundacji i stowarzyszeń zajmujących się edukacją najmłodszych.

Wnioski z konferencji są poniekąd krzepiące. - Nie ulega wątpliwości, że tempo zmian przyspiesza, a długość ludzkiego życia się wydłuża i dzisiejsi uczniowie i studenci muszą się liczyć z tym, że czeka ich nawet kilkukrotne przebranżowienie. Uczelnia powinna wyposażyć studenta w takie fundamenty wiedzy, żeby to przełączanie było jak najłatwiejsze – mówił podczas panelu „Trendy technologiczne, które wpłyną na likwidację zawodów” Adam Dzwonkowski z Microsoftu. – Studenci nie mają się czego bać, nowe technologie zagrażają natomiast kadrze słabo wykwalifikowanej.

Firmy powszechnie narzekają na niedobór kompetencji miękkich kandydatów do pracy. Dr hab. Michał Goliński, prof. SGH, zaproponował przewrotne remedium, żeby studentów uczyć wyłącznie matematyki, filozofii, łaciny i gier zespołowych.

Przedstawiciele przedsiębiorstw byli zgodni, że oczekują od uczelni interdyscyplinarnego nauczania i wyposażenia studentów w uniwersalne wartości, bo wiedzę technologiczną łatwiej uzupełnić.

Ciekawy był panel na temat przyszłego modelu biznesowego firm IT, wymuszającego zmiany w modelu kształcenia przyszłych pracowników. – Obserwujemy dwa skrajne modele biznesowe: wielkie korporacje z niezwykle rozbudowanymi strukturami, a na drugim biegunie: zespoły robocze skrzykujące się do rozwiązania konkretnego zadania. Oba modele koegzystują, a nawet czasami współpracują – mówił Tomasz Kulisiewicz, sekretarz Sektorowej rady ds. Kompetencji Informatyka.

Na konferencji nie zabrakło omówienia konkretnych przykładów dostosowywania się uczelni do wyzwań rynku pracy.

Dr inż. Daniel Paczesny, prodziekan ds. nauczania na WEiTI PW opowiadał o nowym kierunku: Cyberbezpieczeństwo uruchomionym pod nadzorem Ministerstwa Cyfryzacji. W przyszłym roku na jego wydziale ruszy także  kolejny kierunek – Inżyniera Internetu Rzeczy.

Dr hab. Aneta Hryckiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego podzieliła się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z uruchomienia kierunku na studiach magisterskich Big Data Analysis w modelu praktyczno-akademickim. Pięciu dużych partnerów uczelni wzięło na siebie zajęcia praktyczne i dostarczenie odpowiednich narzędzi do tego celu. Od 1 semestru studenci pracują przy projektach biznesowych u partnerów wybieranych podczas Match making day, a na koniec IV semestru odbywają praktyki, tez głównie u partnerów, u których większość podejmuje pracę.

Przedstawiciele środowisk akademickich zgodzili się, że dużym zagrożeniem dla uczelni będzie poziom przygotowania ofiar deformy edukacji. Niepokojącym zjawiskiem jest także bardzo duży odsetek studentów mających problemy psychologiczne, co pośrednio świadczy o braku dojrzałości.

Z kolei firmy muszą liczyć się z innym modelem życia pokoleń wchodzących na rynek pracy, kończy się wyścig szczurów i młodzi ludzie nie tylko nie chcą już zostawać po godzinach, ale nawet beztrosko porzucają korporacyjnego pracodawcę.
Generalny wniosek z konferencji jest jednak budujący: inteligencja bez względu na rozwój technologii pozostaje w cenie.

Galeria zdjęć z Edumixera

Edumixer 2019 Edumixer 2019 Edumixer 2019

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020