Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

80 proc. tradycyjnych zadań związanych z zarządzaniem projektami zostanie do 2030 roku przejętych przez rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji – prognozuje Gartner. To wpłynie też z pewnością na sposób pracy osób kierujących projektami informatycznymi. Do zespołów projektowych będą poszukiwani specjaliści z nowymi kwalifikacjami.

Według analityków Gartnera, technologia sztucznej inteligencji zostanie wykorzystana do gromadzenia danych, śledzenia postępów prac i raportowania. W wyniku tego zmienią się również oczekiwania i wymagania szefów projektów pod adresem członków zespołów projektowych. Poszukiwani będą ludzi potrafiący zarządzać pracą sztucznej inteligencji i inteligentnych maszyn traktowanych jako nowi partnerzy biznesowi. W praktyce może się to objawiać, na przykład, wykorzystaniem botów do komunikacji głosowej z oprogramowaniem i wydawania w języku naturalnym poleceń do wykonania zamiast korzystania z tradycyjnej klawiatury czy myszki w celu wyboru odpowiednich opcji z menu na ekranie.

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji systemy do zarządzania programami i portfolio projektów (PPM – Program & Portfolio Management) pozwolą na poprawienie wyników zadań realizowanych w projektach – przewiduje Gartner. Ma zmniejszyć się również ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych problemów czy błędów ludzkich. Dzięki AI będzie bowiem możliwość szybszej niż dotychczas analizy danych.

Nowe narzędzia mają pojawić się na rynku jeszcze w tym roku. Do 2023 r. dostawcy rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji uzyskają, jak prognozuje firma doradcza, doprowadzą do przełomu na rynku zarządzania projektami. W pierwszym etapie skoncentrują się na zapewnieniu ułatwień poszczególnym specjalistom, by potem wspomóc ich w lepszym planowaniu i zarządzaniu pracą w projektach.

Analitycy Gartnera nie wypowiadają się na temat tego, czy upowszechnienie programów wykorzystujących sztuczną inteligencję spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na stanowiska kierowników projektów. Z pewnością jednak wpłynie na zmianę sposobu realizacji i zarządzania projektami, co przełoży się na nowe wymagania pod adresem kwalifikacji szefów i członków zespołów projektowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020