Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Pracodawcy najchętniej szukają obecnie specjalistów w obszarze Backend, takich którzy mogą pochwalić się kilkuletnim doświadczeniem zawodowym i dobrą znajomością Javy. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na Fullstack’ów, którzy łączą umiejętności z Backendu i Frontendu. Według danych firmy Jobsora, liczba ofert pracy w tym obszarze wzrosła o 15% w porównaniu z 2018 rokiem.

W 2019 roku na portalu prowadzonym przez firmę Jobsora najwięcej ofert pracy dla specjalistów IT opublikowały małe i średnie firmy (do 200 pracowników). Przede wszystkim poszukiwały one programistów z kilkuletnim doświadczeniem w obszarze Backend (ze znajomością Javy) lub Fullstack Developerów.

Rozkład ilości ofert pracy w podziale na poszczególne grupy pracodawców przedstawiał się następująco:
41,5% - średnie firmy;
31,3% - małe firmy;
27% - duże firmy;
0,2% - mikro firmy.

Z kolei w układzie branżowym najwięcej ofert pracy dla specjalistów IT pochodziło z sektora ICT.
42% - sektor ICT;
34,5% - branża informacyjno-komunikacyjna;
34,5% - finanse i ubezpieczenia;
0,5% - inne branże.

Od kandydatów do pracy, oprócz technologii wiodącej, wymagane są także inne kwalifikacje i umiejętności, niezbędne do pracy na określonym stanowisku. W Backendzie najczęściej obok Javy pojawia się SQL, a we Frontendzie nie ma co liczyć na pracę bez biegłej znajomości: JavaScript, HTML oraz CSS. W ofertach pracodawców nie zawsze jednak pojawiają się precyzyjne i jednoznaczne wymagania. Zdarza się, że w tzw. umiejętnościach podstawowych pojawią się obok siebie wymagania typu: “testowanie” oraz znajomość Selenium - popularnego narzędzia w pracy testera.

15 najbardziej pożądanych technologii u Backend’owca

Backend’owcy to wciąż najbardziej poszukiwani specjaliści w branży IT. W co trzecim ogłoszeniu dotyczącym pracy w tym obszarze niezbędnym wymaganiem jest znajomość Javy. Pracodawcy oczekują również, że Backend’owcy będą znali SQL, który pojawia się w co czwartej ofercie. Cenione jest doświadczenie w pracy z REST oraz umiejętność wykorzystania Springa. W ofertach pracy pojawia się również wymaganie znajomości: .Net, PHP czy Pythona.

Technologie najczęściej pojawiające się w ogłoszeniach w kategorii Backend:
Java - 35,68%
SQL - 24,48%
REST - 20,72%
Spring - 20,29%
.NET - 14,56%
Python - 12,96%
PHP - 11,15%
Hibernate - 10,68%
Docker - 7,97%
Postgre 7,76%
Maven - 7,6%
mySQL - 7,6%
Javascript - 7,6%
C++ - 5,73%
Java ee - 5,54%

15 najbardziej pożądanych technologii u Frontend’owca

Z opublikowanych w 2019 roku ofert pracy wynika, że znajomość JavaScript to podstawa pracy we Frontend’zie. Programiści powinni biegle operować takimi językami jak:  HTML oraz CSS - jest to wymagane w co drugim ogłoszeniu. Co trzecia oferta pracy zawiera w swoich wymaganiach Reacta oraz Angulara.

Technologie najczęściej pojawiające się w ogłoszeniach w kategorii Frontend:
Javascript - 73,62%
CSS - 60,36%
HTML - 53,03%
React - 37,04%
Angular - 34,04%
Typescript - 25,12%
REST - 18,25%
Saas - 16,79%
Redux - 12,72%
Webpack - 10,19%
Node - 7,79%
Jquery - 7,73%
Less - 6,4%
Es - 5,46%
Vue - 5,20%

15 najbardziej pożądanych technologii u Fullstack’a

W branży IT rośnie zapotrzebowanie na programistów, którzy mają szersze spojrzenie na projekt i potrafią połączyć pracę Frontend’u i Backend’u. W związku z tym pojawia się coraz więcej ofert pracy w obszarze Fullstack. Okazuje się, że idealny Fullstack zna świetnie JavaScript, Javę oraz dodatkowo przynajmniej kilka frameworków. Mile widziana  jest również znajomość PHP.

Technologie najczęściej pojawiające się w ogłoszeniach w kategorii Fullstack:
Javascript - 44,82%
Java - 30,68%
Git - 27,59%
HTML - 27,40%
.NET - 26,82%
CSS - 25,72%
SQL - 20%
REST - 19,81%
Angular - 18,97%
Spring - 16,98%
React - 13,95%
Node - 10,29%
Typescript - 9,9%
PHP - 9,2%
Hibernate - 9,07%

Od juniora do seniora

Pracodawcy najchętniej szukają specjalistów w obszarze Backend, którzy mogą pochwalić się kilkuletnim doświadczeniem i dobrą znajomością Javy.

Zapotrzebowanie na specjalistów w poszczególnych grupach stażowych:
51,39% - mid
36,59% - senior
12,02% - junior

Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na Fullstack’ów, którzy łączą umiejętności z Backendu i Frontendu. Liczba ogłoszeń w tym obszarze wzrosła o 15% w porównaniu z 2018 rokiem. Średnio 18 aplikacji przypada na jedną ofertę pracy w obszarze Frontend, a na ogłoszenie w specjalności FullStack odpowiada średnio 8 kandydatów.

Udział ofert pracy w zestawieniu z udziałem nadsyłanych aplikacji w poszczególnych kategoriach:

  oferty aplikacja
Backend 34,11% 30,59%
Fullstack 15,99% 10,37%
Frontend 15,32% 21,84%
Testing 8,41% 12,87%
DevOps 6,68% 3,82%
Mobile 5,88% 4,34%
Project manager    2,14% 5,69%

Juniorzy to najaktywniejsza grupa na rynku pracy, choć skierowanych jest do nich jedynie 12% ofert. Wśród najmłodszych stażem programistów dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę, którą oferuje prawie 44% pracodawców.

Juniorzy wysyłają średnio najwięcej aplikacji na jedno ogłoszenie ze wszystkich grup programistów. Wśród topowych technologii są: JavaScript, Java oraz React. Ciekawostką jest, że mimo mniejszej liczby ofert pracy dla juniorów ze znajomością Reacta, to właśnie ogłoszenia o pracy z tą technologią cieszą się największym zainteresowaniem. Ponad 60 aplikacji per ogłoszenie spływa na oferty pracy dla juniorów zawierające w wymaganiach znajomość Reacta.

Co druga oferta pracy skierowana jest do specjalistów ze średnim doświadczeniem (tzw. midów.) To najbardziej pożądana na rynku pracy grupa specjalistów IT. Najczęściej oferowana jest im współpraca na podstawie umowy B2B. Oni sami najchętniej aplikują na oferty pracy w obszarze Backend i Frontend. Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć ci z nich, którzy znają takie języki programowania jak Python czy Scala. Midzi wysyłają średnio 23 aplikacje na jedną ofertę pracy zdalnej. O 24% więcej aplikacji od midów wpływa na ogłoszenia, które oferują im pracę przy międzynarodowych projektach.

Seniorzy najchętniej odpowiadają na oferty pracy z wymaganą znajomością C++, choć w ogłoszeniach skierowanych do tej grupy programistów najczęściej wymaga się znajomości Javy. Na uwagę zasługuje dość wysoka pozycja Reacta w rankingu. Rosnącą popularność tej technologii widać w światowym trendzie. W badaniu Stack Overflow respondenci przyznali, że w 2019 roku znacznie częściej wykorzystywali Reacta niż Angulara. Seniorzy to grupa, która wysyła dwa razy więcej ogłoszeń na oferty, w których możliwa jest praca zdalna. Co 5 oferta skierowana do seniorów zawiera taką propozycję.

Najmniej poszukiwani

Najmniej ofert pracy (1,31%) przychodzi od pracodawców na takie stanowiska jak:
- administrator sieci;
- programista Oracle
- programista analityk
- Software Architect
- Deweloper
- Junior Software Developer
- Growth Hacker.

————————————————————————————————————————

Opracowanie powyższe zostało przygotowane dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka przez firmę Jobsora. Raport powstał na bazie analizy 9253 unikalnych ofert pracy, zamieszczonych w serwisie Jobsora między 1.01.2019 a 31.12.2019.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020