Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Według danych Pracuj.pl specjaliści IT byli między styczniem a wrześniem tego roku trzecią, najbardziej poszukiwaną grupą specjalistów. Skierowanych do nich było 14% wszystkich ofert pracy opublikowanych przez pracodawców na portalu. Więcej ogłoszeń dotyczyło tylko handlowców i specjalistów obsługi klienta. 

W trzech pierwszych kwartałach 2020 r. pracodawcy zamieścili na portalu Pracuj.pl ponad 391 tys. ofert pracy. Było to o niecałe 10% mniej w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Najbardziej poszukiwanymi grupami specjalistów między styczniem a wrześniem tego roku byli: specjaliści od handlu i sprzedaży (33% ofert), specjaliści obsługi klienta (18%), eksperci IT (14%) i finansiści (13%). 

Taka właśnie kolejność zainteresowania pracodawców najbardziej poszukiwanymi zawodami utrzymuje się od kilku lat. Pandemia nie spowodowała w tym zakresie żadnych zmian. W 2019 roku 15% ogłoszeń z ofertami pracy opublikowanych na portalu Pracuj.pl dotyczyło specjalistów IT. Ta grupa zawodowa znalazła się wtedy również na trzecim miejscu pod względem liczby poszukiwanych pracowników. Na pierwszym miejscu byli specjaliści z zakresu handlu i sprzedaży (30%), na drugim specjaliści ds. obsługi klienta (21%). Za informatykami uplasowali się finansiści (13%). 

Pandemia nie zmieniła też w znaczący sposób generalnych preferencji pracodawców odnośnie poziomu zaawansowania kandydatów i oferowanych stanowisk pracy. Do specjalistów średniego szczebla skierowanych było 61% wszystkich opublikowanych między styczniem a wrześniem br. ogłoszeń. 13% ofert pracy dotyczyło ekspertów na stanowiska kierownicze. Do asystentów i praktykantów skierowano łącznie ok. 5% ofert. 

Jak sygnalizowali rekruterzy, na początku pandemii wzrosło zainteresowanie bardziej doświadczonymi kandydatami. Szczególnie w sektorze IT zwiększyło się zapotrzebowanie na ekspertów z kilkuletnim doświadczeniem, będących w stanie szybko wdrożyć się do pracy przy realizowanych projektach.

Adaptacja do modelu zdalnego 

Jak podkreślają przedstawiciele Pracuj.pl, specjaliści IT to specyficzna grupa kandydatów także w kontekście procesów rekrutacyjnych w warunkach pandemii. Jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa informatycy najczęściej brali udział w rekrutacjach zdalnych. Wielu rekruterów i specjalistów HR planując działania w początkowym okresie pandemii opierało się właśnie na doświadczeniach z branży IT. 

W pierwszych tygodniach pandemii zarówno rekruterzy jak i kandydaci przechodzili przyspieszony kurs rekrutacji zdalnej. Mogło to w konsekwencji spowodować nasilenie działań rekrutacyjnych w miesiącach letnich, które wcześniej charakteryzowały się lekką stagnacją w poszukiwaniu pracowników. W tym roku miesiące letnie były jednymi z najbardziej pracowitych. Wynikać to mogło, zdaniem ekspertów Pracuj.pl, z nadrabiania „zaległości rekrutacyjnych” powstałych podczas lockdownu oraz z coraz lepszego dostosowywania się pracodawców do rekrutacji zdalnej. 

Generalnie cały trzeci kwartał przyniósł ożywienie na rynku pracy, Między wrześniem i sierpniem 2020 liczba ogłoszeń na portalu wzrosła o 19%. Mimo tego należy, jednak, ze szczególną uwagą przyglądać się sytuacji na rynku pracy jesienią i wczesną zimą. Zmieniająca się sytuacja pandemiczna i wynikające z niej komplikacje dla pracodawców mogą stanowić znaczące utrudnienie dla planów rekrutacyjnych firm - podkreślają przedstawiciele Pracuj.pl. 

Zdają się być tego świadomi również pracownicy i kandydaci. 55% z nich, biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez portal pod koniec września, było zdania, że jesienią tego roku sytuacja na rynku pracy może się pogorszyć. 33% respondentów stwierdziło natomiast, że ich zdaniem największy kryzys związany z koronawirusem rynek pracy ma już za sobą. 42% uczestników badania pracuje zdalnie - w pełni z domu lub w systemie hybrydowym. 87% z nich chce kontynuować pracę w tym modelu również po pandemii. 75% badanych twierdzi z kolei, że na rynku będzie pojawiać się coraz więcej ofert umożliwiających przynajmniej częściową pracę zdalną.

 

Źródło: Pracuj.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020