Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Trwają przygotowania do drugiej edycji Badania Kapitału Ludzkiego w Sektorze IT (SBKL IT).

Zespół roboczy Rady w ramach Komitetu ds. Badań i Analiz zaopiniował opracowany przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego projekt kwestionariusza dla pracodawców do przeprowadzenia badania potrzeb zatrudnieniowych firm branży IT. Podczas spotkania zespołu roboczego poddano pod dyskusję również propozycje kart kompetencji dla trzech nowych - w stosunku do poprzedniej edycji SBKL - ról zawodowych: Data Scientist, DevOPS - integracja operacji i rozwoju produktu oraz Product Owner/Manager. Zwrócono m. in. uwagę na użycie języka efektów uczenia w opisach kompetencji. 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020