Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

XVII edycja konferencji „Informatyka w Edukacji” koncentruje się kwestach związanych ze zdalnym kształceniem. Lockdown był dla edukacji ogromnym wyzwaniem i swoistym eksperymentem, do którego nie wszyscy byli przygotowani. Po-stawił przed nauczycielami i szefami placówek wyzwania organizacyjne, techniczne i metodyczne. Prelegenci konferencji opowiedzą, jak można wyjść zwycięsko z tej próby – dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi i strategii.

W 2019 roku 83,1% gospodarstw domowych posiadało co najmniej jeden komputer (dane z raportu Rynek IT i telekomunikacji w Polsce 2020, IDC wraz z PIIT). Podczas pandemii okazało się, że brak dostępu do sieci oraz komputera może powodować ogromne bariery w komunikacji międzyludzkiej. W tym między innymi ograniczeń w kwestiach związanych z nauczaniem. Liczba komputerów okazała się niewystarczająca w tak wyjątkowych czasach. Należy pamiętać wobec tego o zapewnieniu możliwości zdalnej nauki, tak, aby nie było to obecnie przywilejem, a stało się normą.– powiedziała Beata Ostrowska z Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.

Wykłady, referaty i warsztaty tegorocznej edycji zostały przypisane do 5 grup tematycznych. Pierwszy z bloków dotyczy nauczania przedmiotów ogólnych w trybie zdalnym. Druga grupa wystąpień skupiła się na wyzwaniach organizacyjnych, przed którymi stanęli nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i uczniowie w dobie pandemii.

Od lat bardzo ważnym tematem konferencji jest nauczanie informatyki oraz wspomaganie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych w tym kierunku. Opieką nad talentami informatycznymi zajmują się profesorowie – Jan Madey, Krzysztof Diks, Wojciech Cellary i Maciej Sysło.

Ze względu na szczególne znaczenie kompetencji informatycznych, organizatorzy konferencji sporo miejsca poświęcają metodyce nauczania informatyki oraz przydatnym narzędziom. Przedstawione zostaną m.in. platformy wspomagające realizację podstawy programowej z informatyki – np. przygotowany przez PTI system exeBOOK.pl oraz narzędzia do nauki programowania.

Nauczanie w trybie zdalnym buduje wysokie zapotrzebowanie na dbałość o aspekty związane z cyberbezpieczeństwem. Pandemia uświadomiła nam, jak potrzebne jest wsparcie, które oferuje nam technologia. Musimy jednak pamiętać, aby korzystanie z jej przywilejów szło w parze z bezpieczeństwem. Sektor teleinformatyczny jest w pełnej gotowości, aby prowadzić odpowiednie działania edukacyjne, informacyjne oraz mające na celu wypracowanie jak najlepszych cyfrowych praktyk w tym obszarze – podsumowuje Wiesław Paluszyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo,

Inne przedmioty – poza informatyką – też nie muszą kojarzyć się wyłącznie z książką i tablicą. Uczestnicy konferencji poznali sposób korzystania i tworzenia e-materiałów dydaktycznych, które mogą być wykorzystywane zarówno w nauczaniu zdalnym, jak i w klasie. Z pewnością łatwiej przyswoić rozmaite zagadnienia spacerując po wirtualnych muzeach, śledząc opowieści cyfrowe lub korzystając z interaktywnych notatników. O metodyce współczesnego nauczania szerzej opowiedziała organizatorka konferencji – Anna Beata Kwiatkowska, prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI.

Ostatni z bloków tematycznych dotyczył wizji nowej szkoły, dostosowanej do kolejnych etapów rewolucji cyfrowej i zmieniającego się rynku pracy.
Wysoką renomę wydarzenia potwierdza corocznie uzyskiwany patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorzy w każdej edycji współpracują także z firmami. W tym roku w konferencje zaangażowały się takie marki jak: Akces edukacja, CISCO, Learnetic, Liga Nie-zwykłych Umysłów, Microsoft, Nowa Era, testportal.

Współorganizatorem konferencji – obok Polskiego Towarzystwa Informatycznego – jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przygotowanie wydarzenia wspomagało także Polskie Biuro ECDL.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020