Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W ramach uruchomionej w bieżącym roku 2. edycji Sektorowego Badania Kapitału Ludzkiego w informatyce zespół badawczy Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadził dwa panele eksperckie. Ich uczestnikami byli pracodawcy i eksperci z badanego sektora informatycznego, a celem było m.in. skonsultowanie z uczestnikami paneli kart kompetencji prezentujacych role zawodowe w informatyce oraz zestawienia aktualnych trendów w sektorze. Tak jak w pierwszej edycji z 2018 r. karty te oraz zestawienie trendów wykorzystane zostaną w szerokich badaniach ankietowych, które CEAPP UJ prowadzić będzie wśród pracodawców z firm informatycznych oraz studentów ostatnich lat specjalności informatycznych wiodących uczelni krajowych. Podobnie jak w pierwszej edycji, w obu panelach brali udział członkowie i eksperci naszej Rady. We współorganizowanym przez Radę panelu "warszawskim", który odbył się 27 lipca br. wzięło udział 15 osób zaproszonych przez Radę, w tym czworo jej członków.

Ożywiona dyskusja, moderowana przez Jana Strycharza, eksperta CEAPP UJ, dotyczyła zestawu ról zawodowych oraz prezentowanych w nich kompetencji zawodowych i ogólnych, podzielonych na kategorię kompetencji kluczowych oraz przydatnych. Karty te wykorzystywane były w pierwszej edycji badania. Uczestnicy panelu proponowali ewentualne zmiany czy rozszerzenia zestawu ról zawodowych, a także modyfikacje opisów i klasyfikacji kompetencji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020