Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Mimo monitorowanych zagrożeń, polski rynek ICT jednocześnie otwiera nowe możliwości rozwoju gospodarczego, napędzanego przez łączność i cyfryzację. Innowacyjność polskiej gospodarki wymaga jednak systemowego rozwiązania. - Środowisko regulacyjne, naszym zdaniem, powinno znacznie mocniej wesprzeć rozwój innowacji technologicznych w Polsce uważa Andrzej Dulka.

Wyrażając zaangażowanie w budowę przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki w najbliższym czasie, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji we współpracy z IDC Polska opublikowała pierwszy raport, skupiający dane z dwóch priorytetowych dla transformacji cyfrowej gospodarki branż Raport „Rynek IT i telekomunikacji w Polsce 2020. Szanse, zagrożenia, bariery rozwoju”.

Potencjał polskiego ICT

Raport wyznacza fundamentalne kierunki transformacji cyfrowej Polski, do których autorzy zaliczają nie tylko nowoczesne i proste prawo przyjmowane w drodze konstruktywnego dialogu i przyjęcie przez rząd i samorządy roli promotorów cyfrowych innowacji, ale i powszechną i niezawodną łączność szerokopasmową.

- Trudno spodziewać się nowych możliwości rozwojowych i strumieni przychodu w gospodarce bez przełomu technologicznego determinowanego również przez dalszą rozbudowę nowoczesnych sieci światłowodowych oraz najnowszej technologii łączności bezprzewodowej 5G – komentują Marta Brzoza i Mirosław Śmiałek, Wiceprezesi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Wśród elementów niezbędnych w procesie cyfryzacji PIIT wskazuje również na równe i przejrzyste zasady działania dla wszystkich przedsiębiorstw cyfrowych, budowę zaufania do cyberbezpieczeństwa czy docelowy model realizacji wszelkiego rodzaju umów w formie „paperless”. Aż 78,3% ankietowanych członków Izby wśród kwestii wymagających zaangażowania administracji publicznej wymieniało elektroniczny obieg dokumentów w administracji i gospodarce (Paperless Society).

Fundamentami skutecznej transformacji cyfrowej są też wreszcie rozpoznanie potencjału cyfryzacji jako czynnika przyspieszającego zmiany na drodze do neutralności klimatycznej oraz społeczna świadomość i zainteresowanie technikami cyfrowymi. Ostatnia kwestia jest kłopotliwa zwłaszcza dla branży IT w kontekście niedoborów zasobów ludzkich - Szacujemy, że w Polsce brakuje blisko 50 tys. specjalistów IT, co prowadzi już do tego, że część firm jest zmuszona do rezygnacji ze zleceń, wynikającej z niemożności znalezienia ludzi do ich realizacji – komentują Arkadiusz Seredyn i Dariusz Śpiewak, Wiceprezesi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Na przykład „piaskownica regulacyjna”

Branża ICT postuluje od dłuższego czasu stworzenie regulacyjnej przestrzeni do eksperymentowania z nowymi technologiami, czyli tzw. piaskownicy regulacyjnej. Umożliwi ona zarówno dużym przedsiębiorcom, jak i MŚP testowanie nowych technologii do budowy innowacyjnych produktów i usług, bez ponoszenia ryzyka dla całości działalności. W szczególności ułatwiałaby wprowadzenie takich technologii na rynkach regulowanych.

Jak czytamy w Raporcie, tworzeniu tego typu nowych regulacji powinna towarzyszyć poprawa współpracy przedstawicieli przemysłu ICT i administracji publicznej. Z ankiety przeprowadzonej na potrzeby Raportu wśród członków Izby wynika, że prawie co czwarty przedstawiciel przemysłu teleinformatycznego oczekuje od strony rządowej wsparcia rozwoju biznesu poprzez elastyczne regulacje (23%). Co piąty z kolei oczekuje wsparcia dla rozwoju i wprowadzania rozwiązań opartych na nowych technologiach (20,3%).

W dzisiejszych realiach  nie wykorzystanie  potencjału ICT może pogrążyć gospodarkę  w stagnacji. – W raporcie proponujemy rozwiązania, których wprowadzenie powinno przynieść pożądane efekty, przede wszystkim poprzez wzrost innowacyjności w obszarze cyfrowym – podsumowuje Andrzej Dulka.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020