Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

8. posiedzenie Rady ds. Kompetencji - Informatyka odbyło się 25 czerwca 2020 r. Po podsumowaniu działalności od 7. posiedzenia oraz dyskusji nad działaniami bieżącymi oraz planowanym do końca roku Rada podjęła uchwały:

  • zmianach w składzie Rad i wystąpieniu w tej sprawie do Ministra Rozwoju zgodnie z ustawą o PARP i regulaminem Rady,
  • przyjęciu opracowanej przez zespół Rady rekomendacji nr 2/2020 zawierającej analizę zapotrzebowania na kompetencje w sektorze IT,
  • zmianach w strukturze i zakresach działania komitetów zadaniowych Rady.

Z uwagi na sytuację epidemiczną i związane z nią ograniczenia 8. posiedzenie odbyło się zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej PTI.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020