Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Rada Sektorowa ds. Kompetencji-Informatyka, zrealizowała z początkiem roku, cykl podcastów. Zaproszeni eksperci z PIIT, PTI, PARP, Rad Sektorowych czy  biznesu oraz pracownicy naukowi uczelni odpowiadali  na najważniejsze pytania związane z aktualnym zapotrzebowaniem na specjalistów, a także będą rozmawiać o najciekawszych wyzwaniach i trendach w rozwijaniu kompetencji i rynku pracy w obszarze informatyki. 

W ramach cyklu sześciu podcastów pod wspólną nazwą: Zmiany na rynku pracy w sektorze IT, w tym również w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz z innymi kryzysami, omawiamy i przedstawiamy najciekawsze  wyzwania jakie stoją przed przedsiębiorstwami czy sektorem edukacji wobec dynamicznej rzeczywistości społecznej i biznesowej. 

Wszystkie pocasty znajdują się na platformie spotify: https://open.spotify.com/show/5pg3hXxMk0bnbRmvOPvVgs

 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020