Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Tomasz Kulisiewicz jako przedstawiciel Rady poprowadził panel dyskusyjny zamykający dwa dni 25. jubileuszowej edycji konferencji Stowarzyszenia Miasta w Internecie, która odbyła się 22-23 czerwca 2022 r. w Warszawie. W dyskusji dotyczącej doświadczeń z  25 lat realizacji projektów centralnych, regionalnych i lokalnych i dalszych perspektyw cyfrowej transformacji i rozwoju w perspektywie do 2030 r. wzięli udział Michał Ptaszyński, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dr inż. Ewa Janczar, obecnie członek zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, przez lata wiceprezes Rady Gmin i Regionów Europy oraz zastępca dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także dwóch przedstawicieli powiatowego i gminnego poziomu administracji samorządowej: Adam Korta, starosta powiatu Bochni oraz Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica. Zapis dyskusji dostępny jest pod adresem https://25.kmwi.pl/materialy-pokonferencyjne/101,dyskusja, a cały bogaty przebieg konferencji zatytułowanej „Cyfrowa tożsamość samorządów: perspektywa 2030 - globalne wyzwania, motory zmiany, liderzy transformacji”, znajduje się na stronie https://25.kmwi.pl/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020