Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka w sprawie aktualizacji SRK-IT (link). Rekomendacja została wydana uchwałą Rady nr SRIT/01/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.  opracowane na podstawie przeprowadzonych analiz aktualnej Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora IT oraz wniosków wypracowanych w toku prac eksperckich.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Loading...

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020