Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

We wtorek 23 listopada 2021 roku odbyło się webinarium „Branżowy bilans kapitału ludzkiego. Sektor IT” zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas spotkania zostały zaprezentowane i omówione główne wnioski z II edycji raportu pt.: „Branża IT w dobie pandemii. Analiza sytuacji pracodawców, kluczowych trendów rozwojowych i zapotrzebowania na kompetencje”. Badania te były prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka. Ich celem jest pomoc w wypracowaniu rekomendacji dla systemu edukacji w zakresie kształtowania kompetencji, które będą potrzebne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Webinarium to było jednym z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz 17 badań branżowych, na których prezentowane są wyniki najnowszych badań. Podczas wydarzeń prowadzone są dyskusje o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych pracodawców, niedopasowaniu kompetencyjnym pracowników, trendów i wyzwań oraz ich wpływu na rynek pracy i poszczególne branże.

Wśród zagadnień poruszonych na ostatnim spotkaniu pojawiły się tematy dotyczące:

  • strategii w firmach IT,
  • współpracy firm z sektorem edukacyjnym,
  • zapotrzebowania na stanowiska juniorskie,
  • regularnego badania potrzeb swoich pracowników i odpowiedniego działania w zakresie rozwoju i dbania o pracowników przez firmy.

Badanie zostało opracowane na podstawie odpowiedzi uzyskanych od pracodawców sektora IT oraz studentów kierunków informatycznych uczelni publicznych w kraju. Pozwoliło to na zobrazowanie sytuacji rynku pracy polskiego sektora IT od strony zapotrzebowania na kompetencje wśród specjalistów z branży, a także trendów, które obecnie najsilniej ten rynek kształtują. Raport pokazuje również zmiany w sektorze wynikające z kryzysowego okresu pandemii COVID-19.

Wyniki badań BBKL wskazały, że skutki pandemii w sektorze IT nie są jednoznaczne. W ogólnym ujęciu, w opinii mniej niż połowy firm sektora, bilans zmian w jest dodatni, z kolei dla 57 proc. bilans wypadł niekorzystnie. Uwidoczniły się korzystne efekty biznesowe w firmach IT, wynikające głównie ze wzmożonego popytu innych branż na produkty i usługi IT, ale w ocenie przedsiębiorców w firmach dominowały efekty mieszane: z przewagą negatywnych (35 proc.) lub pozytywnych konsekwencji pandemii (31 proc.). Jednoznacznie pozytywne skutki odczuło jedynie 12 proc. przedsiębiorstw, a 22 proc. doświadczyło jednoznacznie negatywnych konsekwencji.

Więcej informacji znajduje się w raporcie, który jest dostępny na stronie: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/RAPORT-BRANZA-IT-W-DOBIE-PANDEMII-2021.pdf

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020