Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Program 11. posiedzenia Sektorowej  Rady ds. Kompetencji – Informatyka  zdominowała tematyka związana z kompetencjami poszukiwanymi na rynku pracy IT. Dobrym wprowadzeniem do tematu były wnioski z zorganizowanej przez Radę na początku kwietnia br. konferencji  „Kompetencje na polskim rynku pracy IT – badania, stan, trendy”, na której swoimi przemyśleniami podzielili się eksperci Rady i zaproszeni przedstawiciele firm i instytucji, specjalizujących się w analizie trendów na rynku pracy IT: zespołów naukowych, stowarzyszeń zawodowych, firm szkoleniowych, portali IT i fundacji związanych z działaniami na rzecz cyfryzacji.

Rada stale monitoruje aktualne potrzeby kompetencyjne firm z sektora IT. Utrzymuje się dobra koniunktura na rynku pracy IT, ale następują przetasowania wśród najbardziej poszukiwanych specjalistów. Wzrost zapotrzebowania na administratorów systemów IT i na specjalistów cyberbezpieczeństwa, niedobór kierowników projektów, rosnący udział sztucznej inteligencji w tworzeniu oprogramowania oraz powszechne zastosowanie platform cyfrowych (od e-handlu po przemysł 4.0), generujące zapotrzebowanie na odpowiednie kompetencje, to – zdaniem Andrzeja Gontarza, specjalisty ds. monitoringu rynku w zespole rady – główne oznaki przemian na rynku pracy.

Te tendencje potwierdził Wojciech Małek z firmy CTS (operator szkoleń wskazanych przez Radę w jej rekomendacjach). – Zarządzanie projektami to w tej chwili potrzeba rynkowa, ponad połowa przedsiębiorców z rekomendacji podstawowej Rady zgłosiła zapotrzebowanie na takie szkolenia. Specjaliści prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą często współpracują z korporacjami, które wymagają znajomości metodyk – mówił Wojciech Małek. Zdaniem Tomasza Klekowskiego, członka Rady, metodyki to komponent kompetencyjny krytycznie ważny, ale trzeba pamiętać, które z nich wymagają modyfikacji. Bywa, że nawet metodyki zwinne nie wystarczają, niezbędne jest  łączenie umiejętności zarządzania projektami z zarządzaniem zmianą.

Struktura potrzeb kompetencyjnych nieustannie ewoluuje, dlatego plan prac analityczno-badawczych Rady jest katalogiem otwartym. Rada zamierza doprecyzować dane dotyczące potrzeb kompetencyjnych sektora ICT związanych z konkretnymi trendami technologiczno-biznesowymi: cloud computingiem, sztuczną inteligencja i transformacją cyfrową. Ocena stopnia przydatności dla pracodawców różnych form edukacji i rozwijania kompetencji potrzebnych w sektorze IT jest dla Rady niezwykle istotna, szukamy partnerów do tego projektu.

Wspólne badanie obu afiliowanych przy PTI rad: Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka  i Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo na temat oceny wpływu pandemii na potrzeby kompetencyjne sektorów IT i TCB jest obecnie na etapie ankietowania respondentów, raport z wynikami pojawi się w lipcu br. Ponieważ obszary badawcze obejmują m.in. wpływ pandemii na kompetencje pracowników, strategiczne kierunki rozwoju firmy, prognozowane potrzeby kompetencyjne oraz ocenę dostępności potrzebnych kompetencji i oczekiwania pod adresem systemu edukacji zespół Rady liczy, że wyniki badania pomogą nam przygotowywać aktualizację rekomendacji Rady.

Kompetencjom także było poświęcone wystąpienie Macieja Taubera, prowadzącego projekt "Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju" (ZSK 5) w Instytucie Badań Edukacyjnych. –  Systemy ZSK istnieją w 150 krajach, my również chcemy go rozwijać. Mam świadomość, że operowanie pojęciem zawodu w obszarze informatyki jest karkołomne z uwagi na tempo zmian, docelowo chcemy doprowadzić do tego, żeby kwalifikacje były dostępne dla wszystkich. Mam ze współpracy z radami kompetencji dobre doświadczenia, rady powinny opiniować kwalifikacje i być impulsem rozwoju  systemu ZSK – mówił Maciej Tauber.

Dominik Strzałka, ekspert Rady, potwierdził, że Rada jest dobrym pasem transmisyjnym i uczestnictwo w niej ułatwiło Politechnice Rzeszowskiej, w której pracuje, wygranie przetargu na przygotowanie syntetycznych opisów charakterystyk kwalifikacji właściwych dla szkolnictwa wyższego dla rejestru przygotowywanego przez IBE.

Rada współpracuje z IBE przy badaniu delfickim dotyczącym prognozy zapotrzebowania na zawody szkolnictwa branżowego. Uwagi Rady dotyczące poprzedniej edycji badania przyczyniły się do skorygowania jego tegorocznej formuły, zapraszamy członków Rady do udziału w zespole roboczym. W tym roku będzie możliwość zamieszczania uwag i komentarzy na platformie roboczej.

Zespół ds. aktualizacji SRK-IT Rady zakończył swoje prace konkluzją, że SRK-IT wymaga aktualizacji, m.in. rozszerzenia o poziomy 3 i 8 PRK i zwiększenia liczby wyznaczników (obszarów) oraz zbliżenia do e-CF 4.0 (PN-EN 16234-1:2020-05). Rada od dawna czyni starania o lokalizację nie tylko tej obowiązującej w Polsce normy, ale całego ekosystemu. Sekretarz Rady, Tomasz Kulisiewicz nawiązał współpracę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (właściciel prawa do normy) i będziemy czynić starania dotyczące powołania komitetu technicznego/podkomitetu lub komitetu zadaniowego do pracy nad polską wersją normy PN-EN 16234-1:2020-05.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020