Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Informujemy, że dnia 23 maja 2017 (wtorek), w godzinach 15:00 - 16:15, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) odbędzie się prelekcja „Informatyzacja uczelni publicznej – ujęcie modelowe”, którą wygłoszą Dyrektorzy Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej: Andrzej Zajkowski oraz Janusz Stańczak. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji pod adresem: VII Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020