Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Sekretarz Rady ds. Kompetencji Sektora IT, Tomasz Kulisiewicz,  wziął udział w Seminarium Konsultacyjnym „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji: rynek pracy i regulacje ustawowe". Seminarium zorganizowane przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy Fundacji Rektorów Polskich odbyło się 25 września w warszawskiej siedzibie Fundacji. 

Podczas seminarium prof. Jerzy Woźnicki omówił dotychczasowy przebieg prac Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawy 2.0). W toku tych prac Fundacja Rektorów Polskich wraz z KRASP  przygotowała propozycję regulacji dotyczących 5. Poziomu kwalifikacji, które powinny znaleźć się w ustawie. Prof. Woźnicki poinformował, że problematykę 5. poziomu obejmował będzie Raport nr 5. Komisji, który ma być przygotowany w grudniu 2017 r.   Zapowiedział też, że wobec niewystarczającego uwzględnienia problematyki 5. poziomu w projekcie Ustawy 2.0 przedstawionym przez MNiSW we wrześniu 2017 r. kilkuletniego projektu dotyczącego 5. poziomu PRK Fundacja i KRASP będą kontynuować działania nad odpowiednią implementacją w Ustawie 2.0 studiów realizujących 5. poziom, przede wszystkim na podstawie wyników projektu realizowanego od 2013 r. wspólnie przez Fundację Rektorów Polskich i firmę Pearson Central Europe. 

Potrzeby gospodarki i społeczeństwa wiedzy i rolę kształcenia poziomu 5. omówiła  prof. Ewa Chmielecka, koncentrując się na roli szkolnictwa, w tym zdobywania kwalifikacji poziomu 5. w podnoszeniu kapitału ludzkiego Polski na tle prognoz demograficznych. Dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski (Politechnika Łódzka/IBE) przedstawił system kształcenia oraz doświadczenia dotyczące 5. poziomu we Francji i USA.

Po głównych wystąpieniach wywiązała się ożywiona dyskusja na temat potrzeb gospodarki i roli systemu kształcenia poziomu 5. 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020