Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

In the second part of her comments to the presentation given at the "European e-Competence Framework - competences of IT professionals" organized by the IT Industry Competence Council IT in Warsaw 20th of February 2018 Austeja Trinkunaite, General Secretary of CEPIS raises the topics of the European labour market with the special attention on the IT industry.

Zapraszamy na drugą część wywiadu z Austeja Trinkunaite, Sekretarz Generalna CEPIS, którego udzieliła podczas "European e-competence Framework - kompetencje profesjonalistów IT" seminarium informacyjnego organizowanego przez Radę ds. Kompetencji Sektora IT w Warszawie, 20.02.2018. Pani Austeja Trinkunaite komentuje w nim obecną sytuację na rynku pracy UE, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT.

Więcej o seminarium "European e-Competence Framework - kompetencje profesjonalistów IT"http://radasektorowa.pl/index.php/129-seminarium-european-e-competence-framework

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020