Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Minister Cyfryzacji, w trosce o rozwój polskiej gospodarki i stworzenie warunków dla rozwoju innowacji, powołuje Grupę Roboczą ds. Internetu Rzeczy. Grupa ma być ucieleśnieniem idei ścisłej współpracy administracji – w tym właściwych resortów – z przedsiębiorcami.

Zdefiniowano trzy główne cele działania Grupy, MC jednak pozostaje otwarte na przyszłe ewentualne sugestie jej członków. Planowane jest, aby w ramach wspólnej pracy Grupa Robocza:

  • przeanalizowała potrzeby polskiej gospodarki związane z IoT i wskazała konkretne rozwiązania, które powinny być wdrożone na szczeblu ministerstwa i rządu,
  • pomogła w wypracowaniu przez ministerstwo rozwiązań mających stymulować rozwój firm, produktów i usług związanych z IoT,
  • wskazała nieuzasadnione bariery prawne ograniczające rozwój IoT a także potrzeby wprowadzenia standardów i regulacji dla harmonizacji tej części rynku.

W ramach Grupy planowane jest zgromadzenie reprezentacji jak najszerszej części rynku związanego z IoT. Do współpracy zapraszani są  przedstawiciele środowisk biznesowych rozwijających technologie IoT, ale także sektorów gospodarki, których rozwój jest uzależniony od tych rozwiązań. Do współpracy zapraszane są ponadto izby gospodarcze, środowiska naukowe, związki i zrzeszenia pracodawców, ale też organizacje społeczne.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 10 sierpnia 2018 r. 

źródło: https://www.gov.pl/cyfryzacja/dolacz-do-grupy-roboczej-ds-internetu-rzeczy-iot

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020