Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

BoIFIP 2gusław Dębski, radca Ministra Cyfryzacji i ekspert Sektorowej Rady ds Kompetencji - Informatyka wystąpił 21 września na sesji IP3 Kongresu IFIP w Poznaniu przedstawiając możliwości stosowania Europejskiej Ramy e-Kompetencji e-CF w polskim systemie edukacji profesjonalistów IT  - "How the e-CF can be used in the education system for ICT Professionals"

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020