Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

IMG 6004

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka zorganizowała sesję "INFORMATYK – KWALIFIKACJE CZY ZAWÓD" w ramach XXIV Forum Teleinformatyki, które odbywało się w dniach 27-28.09.2018 w Miedzeszynie. Dwa panele dyskusyjne poprzedzone zostały krótkimi wykładami wprowadzającymi. Wprowadzenie do panelu "Kwalifikacje czy zawód – informatyk oczami metodyków edukacji” wygłosił prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz (Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej). W dyskusji tego panelu głos zabrali (na zdjęciu od lewej): Marek Graczyk (Polska Izba Firm Szkoleniowych), dr inż. Adrian Kapczyński (PTI/Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Bożena Mayer-Gawron (wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji),  Bogusław Dębski (moderator panelu, radca Ministra Cyfryzacji, Departament Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji), Andrzej Żurawski (Instytut Badań Edukacyjnych), Jarosław Kowalski (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), prof. Mieczysław Muraszkiewicz (II WEiTI PW).

We wstępie do drugiego panelu pt. „Kwalifikacje czy zawód – informatyk oczami pracodawców” Tomasz Klekowski (Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan) przedstawił wyzwania stojące przez informatykami w zmieniającej się gospodarce. Moderatorem panelu był Wiesław Paluszyński (PIIT). 

Na zdjęciu uczestnicy drugiego panelu (od lewej): Anna Andraszek (PTI-Rada Sektorowa), Barbara Matyaszek-Szarek (Heuresis), Krzysztof Mączewski (Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego), Wiesław Paluszyński (PIIT), Robert Śmietanka (SoftCream Software), Urszula Krajewska (BizTech) oraz Tomasz Klekowski (ZPTC Lewiatan).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020