Drukuj

Zachęcamy do lektury raportu „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, wydanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundację im. Stefana Batorego, gdzie pokazano zagrożenia i wyzwania w rozwoju Polski oraz przedstawiono alternatywną wobec obecnej wizję polityki gospodarczej.

Zdaniem autorów raportu źródłem problemów są zmiany demograficzne a tych nie rozwiążą transfery faworyzujące określone grupy. Trzeba znaleźć sposoby, aby potencjał wszystkich grup był wykorzystany. Większe świadczenia nie załatwią takich kwestii jak deficyt usług opiekuńczych czy konieczna zmiana modelu edukacji. Niezbędne jest stabilne inwestowanie w podnoszenie kompetencji osób na różnych etapach życia.

 

W raporcie pojawiają się także m.in. kwestie polityki równościowej i postulat poprawy sytuacji kobiet i rodziny.

Źródło: DGP, 15.11.2021

 

Raport: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/Raport-pokolenia.pdf