Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider
baner_konferencja


Kompetencje na polskim rynku pracy IT – badania, stan, trendy

Przyspieszone procesy cyfryzacji spowodowały wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Znajdujący się od lat w czołówce najbardziej poszukiwanych pracowników informatycy stali się jeszcze bardziej cenni na rynku pracy.

  • Jak długo jeszcze utrzyma się ten wzrastający trend zainteresowania pracą informatyków?
  • Czy uda się w pełni nasycić rynek potrzebnymi specjalistami?
  • Jak będzie wyglądała struktura zatrudnienia na rynku pracy sektora IT?
  • Jakie umiejętności, kwalifikacje i kompetencje będą najbardziej poszukiwane przez pracodawców?
  • Na ile polski system edukacji i kształcenia kadr informatycznych jest i będzie w stanie sprostać obecnym i przyszłym potrzebom rynku pracy?
  • Jakie trendy i kierunki rozwoju cywilizacyjnego będą miały najbardziej znaczący wpływ na kształt rynku pracy przyszłości?

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka zorganizowała  konferencję, na której zaproszeni prelegenci z wielorakiej perspektywy starali się udzielić odpowiedzi na te pytania istotne nie tylko dla sektora informatycznego, ale i dla całej gospodarki. Swoimi przemyśleniami podzielili się eksperci Rady i zaproszeni przedstawiciele firm i instytucji, specjalizujących się w analizie trendów na rynku pracy IT: zespołów naukowych, stowarzyszeń zawodowych, firm szkoleniowych, portali IT i fundacji związanych z działaniami na rzecz cyfryzacji.

Partnerem naukowym konferencji był specjalizujący się m.in. w badaniach gospodarki cyfrowej Digital Economy Lab (DELab UW) – interdyscyplinarny zespół naukowców działający na Uniwersytecie Warszawskim. Naszą konferencję otworzy wykład dr Joanny Mazur, analityczki DELab UW.

Konferencja odbyła się 8 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00-14:30 na platformie Webex PTI

 


Program konferencji Kompetencje na polskim rynku pracy IT – badania, stan, trendy

10.00   

Otwarcie seminarium 

Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka

10.00-10.30  

Rynek pracy i kompetencje przyszłości 

Joanna Mazur, Analityczka DELab UW

Zmieniający się rynek pracy i kompetencje przyszłości – czyli jak coraz powszechniejsze wdrażanie innowacji cyfrowych wpływa na rynek pracy. Czy zastąpi nas AI a może wręcz przeciwnie: zabraknie za chwilę pracowników? Jakie kompetencje możemy kształtować, by przygotować Polaków do tych zmian?

Link do prezentacji

10:30-11:00  

Czy mamy specjalistów AI i kto ich potrzebuje

Piotr Mieczkowski, Dyrektor zarządzający Fundacja Digital Poland

Stan rozwoju rynku AI w Polsce: specjaliści, kompetencje AI oraz analiza zapotrzebowania rynku na specjalistów AI.

Link do prezentacji

11:00-11:30  

Rynek pracy IT w Polsce – ludzie, miejsca pracy, kompetencje

Tomasz Kulisiewicz, Andrzej Gontarz, eksperci Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka

Panorama rynku pracy IT, wyłaniająca się z badań i analiz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka: zatrudnienie w sektorze IT i poza nim oraz w dziedzinach, oszacowanie potrzeb kompetencyjnych na podstawie analiz Rady.

Link do prezentacji

11.30-12.00   

Specyfika rynku pracy IT z perspektywy urzędu pracy – na przykładzie woj. zachodniopomorskiego    

Paweł Nowak, Naczelnik Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie 

Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych stanowi ważny obszar zachodniopomorskiej gospodarki, wpisuje się w regionalne specjalizacje Pomorza Zachodniego. Prezentacja ilustruje zmiany zachodzące w obszarze ICT w kontekście rynku pracy.

Link do prezentacji

12:15-12:45  

Jakich specjalistów szukają firmy IT?

Michał Moroz, Przewodniczący Komitetu Badań i Analiz  SoDA

Analiza zapotrzebowania na pracowników w branży IT oraz ocena wpływu pandemii na zatrudnienie.

Link do prezentacji

12:45-13:15  

Wyniki badania społeczności IT vs. potrzeby firm z branży

Adam Kukołowicz, CTO i współwłaściciel Bulldogjob

Raport z Badania Społeczności IT 2020 r. na próbie ponad 6 tys. ankietowanych jest najnowszym i najbardziej szczegółowym dostępnym źródłem danych o branży IT. Pozwala na wysnucie wielu ciekawych wniosków dotyczących motywacji zawodowych, kwalifikacji, wykorzystywanych narzędzi pracy, wynagrodzeń, oczekiwań w stosunku do pracodawcy oraz otoczenia. Analiza tego raportu jest bardzo przydatna w projektach mających na celu dopasowanie kompetencji zawodowych do potrzeb rynku pracy IT.

13:15-13:45  

Jak wykształcić juniora, żeby znalazł pracę? Ocena z perspektywy szkoły programowania.

Magdalena Wasilewska-Michalska, COO Coders Lab

Jak efektywnie edukować przyszłych juniorów, w jakich obszarach IT są największe potrzeby? Różnice pomiędzy nauką tradycyjną a nauką w szkole programowania w formie bootcamp. Ścieżka rozwoju zawodowego juniora - jak powinna wyglądać (program mentoringowy), a jakie są bariery (CTO)? Perspektywy na pracę za granicą dla juniorów: case study współpracy Coders Lab i InplayRecruit  przy rekrutacji do branży gamingowej. Success stories juniorów – absolwentów bootcampu. Sytuacja juniorów na rynku pracy - dlaczego może być lepsza? Dlaczego zatrudnienie juniora się opłaca?

13:45-14:15  

Światy równoległe? O kompetencjach w branży IT z perspektywy pracodawców i studentów 

Katarzyna Lisek, Anna Szczucka, Jan Strycharz - Zespół badawczy Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dynamiczne zmiany technologiczne oraz organizacyjne obserwowane w branży IT sprawiają, że zapotrzebowanie na nowe kompetencje staje się jednym z kluczowych wyzwań dla rozwoju sektora. W jaki sposób przedsiębiorcy rozbudowują kapitał społeczny swoich przedsiębiorstw? Jakich specjalistów poszukują? Czy inwestują w rozwój już zatrudnionych pracowników? W jaki sposób na te potrzeby odpowiada system kształcenia? Czy studenci kierunków informatycznych czują się przygotowani do pełnienia ról zawodowych? Czy poziom ich kompetencji odpowiada oczekiwaniom pracodawców? Wreszcie, w jaki sposób trendy technologiczne będą zmieniać rzeczywistość branży w najbliższych latach i jaki to będzie miało wpływ na rynek kompetencji?

Na powyższe pytania zespół badawczy odpowie na podstawie wyników badania Bilans Kapitału Ludzkiego w branży IT, które jest największym w Polsce badaniem pracodawców i pracowników pod względem zapotrzebowania na kompetencje dla sektora.

Link do prezentacji

14:15  

Zamknięcie konferencji 

Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020