Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Andrzeja Gontarza, Specjalisty ds. monitoringu rynku, na temat nowej rekomendacji, będącej odpowiedzią jakich kompetencji w sektorze IT brakuje i jakie będzie zapotrzebowanie na nie w dającej się przewidzieć przyszłości, którą Sektorowa Rada zgłosi do PARP z intencją lepszego dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w Polsce.

Wypowiedź została nagrana 11 marca 2020, podczas zorganizowanego przez IBE spotkania na temat „Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie rozwoju kompetencji ICT” .

 

Zapraszam do wysłuchania podsumowania III edycji forum Edumixer 2019, które odbyło się 6 listopada 2019 r. Wywiadu udzieliła Teresa Wierzbowska, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

 

Zapraszam do obejrzenia wywiadu z dr hab. Arturem Maciągiem, Prorektorem ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej podczas III edycji forum Edumixer 2019.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020