Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z udzielonego przez dr hab. Michała Golińskiego, profesora Szkoły Głównej Handlowej, podczas III edycji forum Edumixer 2019.

Jedną z form debaty w ramach projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji" było zorganizowane przez IBE spotkanie na temat „Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie rozwoju kompetencji ICT” (11 marca bm.).

Z uwagi na tematykę spotkania – będącą w obszarze żywotnego zainteresowania Rady ds. Kompetencji – Informatyka –  jej przedstawiciele włączyli się zarówno w proces wypracowywania koncepcji merytorycznej spotkania, jak i wzięli aktywny udział w samej debacie.

Od dłuższego czasu Rada nosiła się z zamiarem powołania Bazy Ekspertów – profesjonalnego zespołu specjalistów wspierających Radę w jej działaniach merytorycznych. Na ostatnim, listopadowym posiedzeniu Rady zatwierdzono regulamin Bazy Ekspertów, a w lutym br. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Bazy Ekspertów, która opiniuje i rekomenduje kandydatów na ekspertów. W skład Kapituły Bazy Ekspertów wchodzą:

  • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk) – Przewodniczący Kapituły
  • Dr hab. inż. Aleksander Byrski (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica)
  • Prof. dr hab. inż. Robert Cierniak  (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej)
  • Beata Ostrowska (Przewodnicząca Sektorowej Rady)
  • Dr Tomasz Kulisiewicz (sekretarz Sektorowej Rady) – Sekretarz Kapituły.

Miło nam poinformować, że dr inż. Dominik Strzałka – Kierownik Zakładu Systemów Złożonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka uzyskał pozytywną rekomendację Kapituły  i został powołany przez Prezydium Rady na eksperta. Baza Ekspertów publikowana jest na bieżąco na stronie WWW Rady, w jej części otwartej, dostępnej publicznie.

Pracodawcy najchętniej szukają obecnie specjalistów w obszarze Backend, takich którzy mogą pochwalić się kilkuletnim doświadczeniem zawodowym i dobrą znajomością Javy. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na Fullstack’ów, którzy łączą umiejętności z Backendu i Frontendu. Według danych firmy Jobsora, liczba ofert pracy w tym obszarze wzrosła o 15% w porównaniu z 2018 rokiem. Ze szczegółowymi wymaganiami pod adresem poszczególnych grup programistów można zapoznać się w naszej Bazie Wiedzy.

Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego IT to największe ogólnopolskie badanie sektora informatycznego mające na celu określenie zapotrzebowania na kompetencje w firmach, ocenę podaży kompetencji oraz wskazanie trendów w sektorze IT i ich wpływu na kondycję gospodarczą kraju. Wyniki I edycji badania ukazały się w marcu 2019 r. Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka ściśle współpracowała z zespołem badawczym Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, jednostki badawczej działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Zespół Rady zorganizował m.in. panele eksperckie, w trakcie których wspólnie precyzowano funkcje i kompetencje wybranych specjalności IT.

Najwięcej publikowanych przez pracodawców ogłoszeń o pracę z zakresu IT dotyczy nadal specjalistów z umiejętnością programowania. Do najpopularniejszych technologii należą: JavaScript, SQL, Java, C# i Python. Widać też jednak duże wzrosty zainteresowania kompetencjami z innych obszarów - analityki biznesowej, zarządzania projektami, wsparcia czy testowania. Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem dostępnych wyników badań i raportów pokazujących aktualną sytuację na rynku pracy IT. Szczegóły w naszej Bazie Wiedzy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020