Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Już po raz drugi Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza bazuje na danych z różnych źródeł, m.in. z Systemu Informacji Oświatowej, raportów Instytutu Badań Edukacyjnych, Głównego Urzędu Statystycznego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w ciągu najbliższych pięciu lat - w ślad za nią idzie zróżnicowanie dofinansowania dla samorządów prowadzących szkoły i dla pracodawców.

Skrzydla 2020 01 28 2Rusza szósta edycja Nagrody „Skrzydła IT w Administracji”. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę w 5 kategoriach: e-administracji, e-kultury i e-edukacji, e-usług dla obywatela, oprogramowania do obsługi urzędu oraz narzędzi do komunikacji z obywatelami.  Kapituła chce wyróżnić instytucje, które zrealizowały w ciągu ostatnich dwóch lat projekty IT stanowiące wzór do naśladowania i docenić jednostki publiczne, które dzięki temu ułatwiły dostęp do usług cyfrowych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację nie tylko z klientami, ale również z innymi podmiotami administracji publicznej. Członkiem kapituły jest sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka, Tomasz Kulisiewicz.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji nagrody przyjmowane są do 5 marca 2020 r.

 Więcej informacji o nagrodzie, sposobie zgłaszania, laureatach poprzednich edycji oraz składzie Kapituły – na stronie Nagrody „Skrzydła IT w Administracji”.

Organizatorem „Skrzydeł IT w Administracji” jest redakcja miesięcznika „IT w Administracji” – czasopisma informatyków i menedżerów IT sektora publicznego.

W fazie konsultacji są wnioski o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) dwóch nowych kwalifikacji rynkowych związanych z informatyką. Ministerstwo Rozwoju zaprasza do nadsyłania opinii na ich temat

Przedstawiamy listę podmiotów, których działalność związana jest w różnych obszarach i aspektach z funkcjonowaniem rynku pracy IT. Znalazły się na niej zarówno instytucje publiczne (np. wojewódzkie urzędy pracy, ministerstwa) jak i firmy zajmujące się rekrutacją oraz pośrednictwem pracy. Są też wybrane rejestry i bazy danych oraz organizacje branżowe. Lista będzie sukcesywnie uzupełniana w miarę identyfikowania nowych, istotnych z punktu widzenia rynku IT podmiotów. Po szczegóły zapraszamy do naszej Bazy Wiedzy.

29 listopada 2019 roku, w biurze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji-Informatyka. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Przewodniczącą Rady, Beatą Ostrowską, która podsumowała nasze spotkanie.

Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi jakiej udzielił nam Jacek Wojnarowski z Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce podczas VII posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. O jakich ważnych zagadnieniach rozmawialiśmy? Zapraszamy do zapoznania się z materiałem video.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Marcinem Cabakiem, Doradcą Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, nagranego podczas 25. Forum PIIT

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020