Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W odniesieniu do spowodowanej przez pandemię koronawirusa sytuacji na runku pracy Komisja Pracy Business Centre Club opublikowała na początku maja listę zawodów i usług, które są obecnie najbardziej poszukiwane i które – przynajmniej na razie – nie są zagrożone masowymi zwolnieniami. Oprócz m.in. pielęgniarek, lekarzy, magazynierów, kierowców i kurierów są na niej również informatycy. Czy to oznacza, że specjaliści IT mogą być spokojni o swoje miejsca pracy? Jak długo utrzyma się obserwowane jeszcze dzisiaj wzmożone zapotrzebowanie na usługi i rozwiązania informatyczne? Jakie konsekwencje dla sektora IT będzie miała pandemia Covid-19? Zapraszamy do zapoznania się z naszą analizą sytuacji. Całość opracowania znajdziecie Państwo w naszej Bazie Wiedzy.

Według Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, wartość polskiego rynku usług rozwojowych wyceniana jest na ok. 4 mld zł (za sprawą wysokich budżetów projektów współfinansowanych ze środków EFS). W Polsce zarejestrowanych jest ok. 62 tys. firm zajmujących się pozaszkolnymi formami edukacji, niemal połowa z nich świadczy usługi w zakresie nauki języków obcych. Ze szkoleń różnego typu korzystają przede wszystkim osoby indywidualne, samodzielnie podnoszące swoje kwalifikacje (7,6 mln osób w 2019 r.).

PARP opublikował raport dotyczący instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych w Polsce oraz w wybranych krajach Europy: Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, w których zidentyfikowano najbardziej efektywne - w perspektywie ostatnich lat - rozwiązania wspierające ten sektor. Są dobre wzory, do których możemy równać (link do raportu w naszej bazie wiedzy).

Interesariuszy Rady może zainteresować uruchomiona w połowie marca ankieta Komisji Europejskiej, dotycząca zagadnień organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego jako sposobu na stawienie czoła sytuacji COVID-19 i obejmująca także sugestie co do rodzaju wsparcia udzielanego przez KE (https://epale.ec.europa.eu/pl/content/badanie-ke-na-temat-reagowania-na-sytuacje-kryzysowa-covid-19-przez-podmioty-vet-oraz).

Do 30 czerwca można składać wnioski konkursowe na ogłoszony przez PARP konkurs dla małych i średnich firm, którego celem jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie poprawienia poziomu cyfryzacji polskich firm. Czeka sto nagród finansowych w wysokości 20 tys. zł. każda. Konkurs jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Warunkiem przystąpienia do programu jest przedstawienie innowacyjnego projektu dotyczącego cyfryzacji firmy. Powinien on wpisywać się w co najmniej jeden z obszarów: automatyzacja procesów w firmie, praca zdalna, wykorzystywanie rozwiązań chmurowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwo, e-commerce, obsługa klienta przez Internet, zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data), marketing internetowy, wykorzystanie technologii mobilnych.

Zgłoszenia mogą być przesyłane przez firmy, których projekty zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku albo są planowane do wdrożenia maksymalnie 6 miesięcy od dnia aplikacji. Wybór laureatów konkursu przewidziano na wrzesień br. Wszystkie szczegółowe informacje o konkursie są dostępne  pod adresem: https://www.parp.gov.pl/100najlepszychprojektow

Wiele firm już dzisiaj odczuwa negatywny wpływ braku kompetencji chmurowych na konkurencyjność rynkową i przychody. Jeszcze większa liczba wyraża obawy, że negatywne zjawiska pojawią się w niedalekiej przyszłości. Brak kompetencji może więc okazać się barierą utrudniającą rozwój i ograniczającą zdolności konkurencyjne. Pamiętajmy też, że skalowalność tego rozwiązania w czasach prosperity oznacza szybki rozwój, a nadchodzącego kryzysu także niemałe oszczędności. - tak Paweł Oracz, animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji, Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo w PTI  komentuje najnowszy raport polskiej branży technologii chmurowych "Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020" ➡ Raport.

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Andrzeja Gontarza, Specjalisty ds. monitoringu rynku, na temat nowej rekomendacji, będącej odpowiedzią jakich kompetencji w sektorze IT brakuje i jakie będzie zapotrzebowanie na nie w dającej się przewidzieć przyszłości, którą Sektorowa Rada zgłosi do PARP z intencją lepszego dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w Polsce.

Wypowiedź została nagrana 11 marca 2020, podczas zorganizowanego przez IBE spotkania na temat „Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie rozwoju kompetencji ICT” .

 

Zapraszam do wysłuchania podsumowania III edycji forum Edumixer 2019, które odbyło się 6 listopada 2019 r. Wywiadu udzieliła Teresa Wierzbowska, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020