Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do składania wniosków w 3 edycji konkursu grantowego w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Nabór wniosków trwa od 8 października do 12 listopada 2020 r. do godz. 12:00 . Wnioski można składać elektronicznie przez stronę projektu: www.lekcjaenter.pl. Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania według gotowych scenariuszy zajęć.  Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie projektu: https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.

 Do kogo adresowany jest konkurs grantowy?

O wsparcie finansowe w projekcie "Lekcja:Enter" mogą ubiegać się:

  • placówki doskonalenia nauczycieli (samodzielnie lub w partnerstwie)
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Jeden podmiot może być wnioskodawcą lub partnerem w maksymalnie 7 projektach grantowych.

 

Przed nami kolejna, czwarta edycja Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER!

 Tematyka konferencji jest poświęcona współpracy edukacji i biznesu IT oraz sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa w czasach przełomowych i niezwykle ważnych przemian technologicznych. Konferencja Edumixer to wydarzenie, mające na celu szeroką dyskusję na temat dobrych praktyk w obszarze współpracy firm z sektora szkolnictwa wyższego i biznesu. W trakcie konferencji będą prowadzone dyskusje między innymi o tym, jakich kompetencji potrzebują firmy od absolwentów uczelni wyższych oraz w jaki sposób kształtować te kompetencje.

 Dyskusja podczas tegorocznego spotkania będzie skupiała się wokół:

  • trendów i strategicznych kierunków rozwoju współpracy edukacji i biznesu IT oraz TCB
  • pocovidowego modelu edukacji
  • sposobu budowania współpracy uczelni i biznesu
  • problemów i wyzwań w kontekście współpracy uczelni i biznesu

 

Fundacja Digital Poland sprawdziła, jakim potencjałem specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji dysponuje nasz kraj. Raport pokazuje ich poziom wykształcenia, posiadane umiejętności, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i mobilność pracowniczą. Wskazuje też obszary zatrudnienia oraz określa możliwości zaspokojenia potrzeb kompetencyjnych ze strony rynku.

Polska ma jeden z najniższych wskaźników nasycenia gospodarki praktykami sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej - wynika z raportu „Sztuczna inteligencja w Polsce. Kompetencje specjalistów AI”, przygotowanego przez Fundację Digital Poland we współpracy z firmami Accenture i Microsoft. Pod względem udziału specjalistów AI w całej puli pracujących zajmujemy w rankingu unijnym dalekie, 24 miejsce. Na pierwszym miejscu uplasowała się Irlandia. Jesteśmy natomiast w środku stawki w zestawieniu dotyczącym Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie liderem jest Estonia.

Najwięcej specjalistów od sztucznej inteligencji w naszym kraju zatrudnionych jest w sektorze usług IT i tworzenia oprogramowania - 58% w stosunku do 40% średniej unijnej. Zdecydowanie mniej niż w UE mamy ich natomiast w dziedzinie edukacji, głównie na uczelniach wyższych i w obszarze badań - 12,6% w stosunku do 24,5% średniej unijnej. Ich udział w przemyśle jest z kolei trzy razy mniejszy niż w Europie. Podobny odsetek - na poziomie ok. 4.3% - jest w finansach oraz w branży sprzętu i usług telekomunikacyjnych.

Ponad 30% zatrudnionych w Polsce specjalistów od sztucznej inteligencji pracuje w Warszawie. Kolejne miejsca zajmują Kraków (17%) i Wrocław (13%). Największymi pracodawcami dla specjalistów AI w naszym kraju są uczelnie wyższe (6 na 10 największych pracodawców) oraz międzynarodowe korporacje posiadające w Polsce centra badawczo-rozwojowe, jak np.: Intel, Nokia, Samsung, Aptiv).

Generalnie rynek pracy dla praktyków AI jest z natury rzeczy międzynarodowy 42% ekspertów AI w Unii Europejskiej studiowała na uczelni wyższej, która nie znajduje się w tym samym kraju, w którym obecnie pracują. W Polsce natomiast 67% specjalistów AI pracuje i studiuje lokalnie.

Specjaliści IT chcą być przede wszystkim ekspertami w swojej dziedzinie

Ponad połowę specjalistów w polskiej branży IT stanowią programiści - wynika z „Badania społeczności IT 2020”. Prawie połowa respondentów pracuje w softwarehouse’ach świadczących usługi dla firm zewnętrznych. Dwie trzecie specjalistów ukończyło studia wyższe. Tylko jedna czwarta chciałaby zarządzać ludźmi. Aspiracje zawodowe połowy skupiają się na rozwoju w kierunku eksperckim. 

Studia wyższe są od lat podstawową formą wykształcenia w polskiej branży IT. Według przeprowadzonego na początku roku przez Bulldogjob „Badania społeczności IT 2020” ukończyło je ponad 73% specjalistów IT (magisterskie 41% a inżynierskie/licencjackie 32%). Blisko 12% ankietowanych było jeszcze w trakcie studiów, a 14% wskazało średni poziom wykształcenia. 0,4% zadeklarowało wykształcenie podstawowe/gimnazjalne, tyle samo mogło pochwalić się posiadaniem stopnia doktora. Dominują kierunki techniczne, które wybrało 64% uczestników badania oraz ścisłe (24%). Nieco ponad 5% respondentów skończyło studia na kierunku humanistycznym.

Osoby, które dopiero przygotowują się do pracy w IT, najczęściej decydują się na studia (85%). W dalszej kolejności jako źródło wiedzy traktowane są blogi i artykuły tematyczne - korzysta z nich blisko 60% zamierzających podjąć pracę w branży IT. Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, często decydują się także skorzystać z nauki w formie kursów online (52% ankietowanych). Natomiast pracownicy, które zmieniają branżę, częściej decydują się na płatne kursy programowania (37%).

Polska branża IT to przede wszystkim programiści. Stanowią oni 57% wszystkich specjalistów. 13% ankietowanych pracuje na stanowisku administratora lub DevOpsa, a blisko 10% jako QA/Tester. Najmniejszą grupą są specjaliści UX/UI (1,5% odpowiedzi).

Wśród pracodawców dominują na polskim rynku softwarehouse'y, które świadczą usługi dla firm zewnętrznych. Zatrudnionych jest w nich 45% wszystkich specjalistów IT. Znacznie mniej pracuje w finansach i bankowości (12,3%) oraz w usługach internetowych (8,1%) i telekomunikacji (5,8%). Najmniej osób znalazło zatrudnienie w produkcji przemysłowej (1,5%), farmacji  (1,3%) i edukacji (1,0%).

Najwięcej specjalistów pracuje w firmach zatrudniających od 11 do 200 pracowników (36% badanych) oraz w dużych korporacjach zatrudniających powyżej 10 000 osób (18%). 3,2% osób zadeklarowało pracę jako freelancer.

Minął dopiero nieco ponad miesiąc od uruchomienia programu Poland. Business Harbour - rodzaju pakietowej pomocy w relokacji białoruskich informatyków do Polski, a już przyniósł wymierne efekty. – Wystawiono wizy 790 białoruskim specjalistom – poinformowała podczas panelu eksperckiego, zorganizowanego przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka, Monika Grzelak, przedstawicielka Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Panel ekspercki miał na celu ustalenie, w jakim stopniu takie inicjatywy mogą wzbogacić rynek specjalistów IT w Polsce.

W dyskusji brali udział przedstawiciele instytucji uruchamiających program, organizacji pośredniczących i firm, które zgłosiły do niego swój udział oraz członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji-Informatyka. Podczas rozmowy poruszono temat aktualnej sytuacji firm IT na Białorusi, eksperci dyskutowali również o deficycie kompetencji na polskim rynku IT oraz o tym, jakie efekty może przynieść współpraca z zagranicznymi specjalistami.

Według danych Pracuj.pl specjaliści IT byli między styczniem a wrześniem tego roku trzecią, najbardziej poszukiwaną grupą specjalistów. Skierowanych do nich było 14% wszystkich ofert pracy opublikowanych przez pracodawców na portalu. Więcej ogłoszeń dotyczyło tylko handlowców i specjalistów obsługi klienta. 

W trzech pierwszych kwartałach 2020 r. pracodawcy zamieścili na portalu Pracuj.pl ponad 391 tys. ofert pracy. Było to o niecałe 10% mniej w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Najbardziej poszukiwanymi grupami specjalistów między styczniem a wrześniem tego roku byli: specjaliści od handlu i sprzedaży (33% ofert), specjaliści obsługi klienta (18%), eksperci IT (14%) i finansiści (13%). 

Taka właśnie kolejność zainteresowania pracodawców najbardziej poszukiwanymi zawodami utrzymuje się od kilku lat. Pandemia nie spowodowała w tym zakresie żadnych zmian. W 2019 roku 15% ogłoszeń z ofertami pracy opublikowanych na portalu Pracuj.pl dotyczyło specjalistów IT. Ta grupa zawodowa znalazła się wtedy również na trzecim miejscu pod względem liczby poszukiwanych pracowników. Na pierwszym miejscu byli specjaliści z zakresu handlu i sprzedaży (30%), na drugim specjaliści ds. obsługi klienta (21%). Za informatykami uplasowali się finansiści (13%). 

Pandemia nie zmieniła też w znaczący sposób generalnych preferencji pracodawców odnośnie poziomu zaawansowania kandydatów i oferowanych stanowisk pracy. Do specjalistów średniego szczebla skierowanych było 61% wszystkich opublikowanych między styczniem a wrześniem br. ogłoszeń. 13% ofert pracy dotyczyło ekspertów na stanowiska kierownicze. Do asystentów i praktykantów skierowano łącznie ok. 5% ofert. 

Jak sygnalizowali rekruterzy, na początku pandemii wzrosło zainteresowanie bardziej doświadczonymi kandydatami. Szczególnie w sektorze IT zwiększyło się zapotrzebowanie na ekspertów z kilkuletnim doświadczeniem, będących w stanie szybko wdrożyć się do pracy przy realizowanych projektach.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020