Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Do 30 czerwca można składać wnioski konkursowe na ogłoszony przez PARP konkurs dla małych i średnich firm, którego celem jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie poprawienia poziomu cyfryzacji polskich firm. Czeka sto nagród finansowych w wysokości 20 tys. zł. każda. Konkurs jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Warunkiem przystąpienia do programu jest przedstawienie innowacyjnego projektu dotyczącego cyfryzacji firmy. Powinien on wpisywać się w co najmniej jeden z obszarów: automatyzacja procesów w firmie, praca zdalna, wykorzystywanie rozwiązań chmurowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwo, e-commerce, obsługa klienta przez Internet, zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data), marketing internetowy, wykorzystanie technologii mobilnych.

Zgłoszenia mogą być przesyłane przez firmy, których projekty zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku albo są planowane do wdrożenia maksymalnie 6 miesięcy od dnia aplikacji. Wybór laureatów konkursu przewidziano na wrzesień br. Wszystkie szczegółowe informacje o konkursie są dostępne  pod adresem: https://www.parp.gov.pl/100najlepszychprojektow

Wiele firm już dzisiaj odczuwa negatywny wpływ braku kompetencji chmurowych na konkurencyjność rynkową i przychody. Jeszcze większa liczba wyraża obawy, że negatywne zjawiska pojawią się w niedalekiej przyszłości. Brak kompetencji może więc okazać się barierą utrudniającą rozwój i ograniczającą zdolności konkurencyjne. Pamiętajmy też, że skalowalność tego rozwiązania w czasach prosperity oznacza szybki rozwój, a nadchodzącego kryzysu także niemałe oszczędności. - tak Paweł Oracz, animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji, Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo w PTI  komentuje najnowszy raport polskiej branży technologii chmurowych "Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020" ➡ Raport.

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Andrzeja Gontarza, Specjalisty ds. monitoringu rynku, na temat nowej rekomendacji, będącej odpowiedzią jakich kompetencji w sektorze IT brakuje i jakie będzie zapotrzebowanie na nie w dającej się przewidzieć przyszłości, którą Sektorowa Rada zgłosi do PARP z intencją lepszego dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w Polsce.

Wypowiedź została nagrana 11 marca 2020, podczas zorganizowanego przez IBE spotkania na temat „Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie rozwoju kompetencji ICT” .

 

Zapraszam do wysłuchania podsumowania III edycji forum Edumixer 2019, które odbyło się 6 listopada 2019 r. Wywiadu udzieliła Teresa Wierzbowska, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

 

Zapraszam do obejrzenia wywiadu z dr hab. Arturem Maciągiem, Prorektorem ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej podczas III edycji forum Edumixer 2019.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020