Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

LEKSYKON CYBERBEZPIECZEŃSTWA w formie online‼️ Zapraszamy w imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo. Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej w godz. od 10 do 13.

Organizatorami wydarzenia są:  Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Nad merytoryką i logistyką czuwa Komitet ds. Rozwiązań Legislacyjnych Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Osoby, które chcą wziąć udział w obradach powinny zgłaszać swoje uczestnictwo na adres mailowy Rady: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ramach uruchomionej w bieżącym roku 2. edycji Sektorowego Badania Kapitału Ludzkiego w informatyce zespół badawczy Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadził dwa panele eksperckie. Ich uczestnikami byli pracodawcy i eksperci z badanego sektora informatycznego, a celem było m.in. skonsultowanie z uczestnikami paneli kart kompetencji prezentujacych role zawodowe w informatyce oraz zestawienia aktualnych trendów w sektorze. Tak jak w pierwszej edycji z 2018 r. karty te oraz zestawienie trendów wykorzystane zostaną w szerokich badaniach ankietowych, które CEAPP UJ prowadzić będzie wśród pracodawców z firm informatycznych oraz studentów ostatnich lat specjalności informatycznych wiodących uczelni krajowych. Podobnie jak w pierwszej edycji, w obu panelach brali udział członkowie i eksperci naszej Rady. We współorganizowanym przez Radę panelu "warszawskim", który odbył się 27 lipca br. wzięło udział 15 osób zaproszonych przez Radę, w tym czworo jej członków.

Ożywiona dyskusja, moderowana przez Jana Strycharza, eksperta CEAPP UJ, dotyczyła zestawu ról zawodowych oraz prezentowanych w nich kompetencji zawodowych i ogólnych, podzielonych na kategorię kompetencji kluczowych oraz przydatnych. Karty te wykorzystywane były w pierwszej edycji badania. Uczestnicy panelu proponowali ewentualne zmiany czy rozszerzenia zestawu ról zawodowych, a także modyfikacje opisów i klasyfikacji kompetencji.

Branża ICT to system nerwowy gospodarki z dużym potencjałem rozwoju, który nie zostanie uwolniony bez wsparcia dla rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, rozszerzania zasięgu nowoczesnych usług oraz cyfryzacji procesów, wynika z Raportu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, przygotowanego we współpracy z IDC Polska.

Stan rynku usług telekomunikacyjnych i usług IT obecnie warunkuje kondycję całej gospodarki, czego potwierdzenie mieliśmy szczególnie w okresie pandemii.  – Nie da się przecenić znaczenia telekomunikacji i informatyki we współczesnej gospodarce. Rozwiązania ICT towarzyszą praktycznie wszystkim rodzajom aktywności gospodarczej i muszą rosnąć razem z nią, a nawet szybciejmówi Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Polska branża technologii informatyczno-komunikacyjnych w 2019 r. warta była już niemal 20 mld dolarów, przy wzroście rok do roku zaledwie na poziomie 1,1 proc. - Podsumowanie polskiego rynku ICT w 2019 r. przez analityków IDC pokazało duży, stabilny segment rynku, który jednak rozwija się wolniej niż cała gospodarka w Polscekomentuje Ewa Lis-Jeżak, Dyrektor regionalny IDC na Polskę i kraje nadbałtyckie. - W tym roku w większości obszarów IT widać spadki, a - wg aktualnych przewidywań – stajemy przed ryzykiem, że rynek IT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej skurczy się bardziej niż ich PKB ostrzega Ewa Lis-Jeżak.

8. posiedzenie Rady ds. Kompetencji - Informatyka odbyło się 25 czerwca 2020 r. Po podsumowaniu działalności od 7. posiedzenia oraz dyskusji nad działaniami bieżącymi oraz planowanym do końca roku Rada podjęła uchwały:

  • zmianach w składzie Rad i wystąpieniu w tej sprawie do Ministra Rozwoju zgodnie z ustawą o PARP i regulaminem Rady,
  • przyjęciu opracowanej przez zespół Rady rekomendacji nr 2/2020 zawierającej analizę zapotrzebowania na kompetencje w sektorze IT,
  • zmianach w strukturze i zakresach działania komitetów zadaniowych Rady.

Z uwagi na sytuację epidemiczną i związane z nią ograniczenia 8. posiedzenie odbyło się zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej PTI.

W odniesieniu do spowodowanej przez pandemię koronawirusa sytuacji na runku pracy Komisja Pracy Business Centre Club opublikowała na początku maja listę zawodów i usług, które są obecnie najbardziej poszukiwane i które – przynajmniej na razie – nie są zagrożone masowymi zwolnieniami. Oprócz m.in. pielęgniarek, lekarzy, magazynierów, kierowców i kurierów są na niej również informatycy. Czy to oznacza, że specjaliści IT mogą być spokojni o swoje miejsca pracy? Jak długo utrzyma się obserwowane jeszcze dzisiaj wzmożone zapotrzebowanie na usługi i rozwiązania informatyczne? Jakie konsekwencje dla sektora IT będzie miała pandemia Covid-19? Zapraszamy do zapoznania się z naszą analizą sytuacji. Całość opracowania znajdziecie Państwo w naszej Bazie Wiedzy.

Według Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, wartość polskiego rynku usług rozwojowych wyceniana jest na ok. 4 mld zł (za sprawą wysokich budżetów projektów współfinansowanych ze środków EFS). W Polsce zarejestrowanych jest ok. 62 tys. firm zajmujących się pozaszkolnymi formami edukacji, niemal połowa z nich świadczy usługi w zakresie nauki języków obcych. Ze szkoleń różnego typu korzystają przede wszystkim osoby indywidualne, samodzielnie podnoszące swoje kwalifikacje (7,6 mln osób w 2019 r.).

PARP opublikował raport dotyczący instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych w Polsce oraz w wybranych krajach Europy: Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, w których zidentyfikowano najbardziej efektywne - w perspektywie ostatnich lat - rozwiązania wspierające ten sektor. Są dobre wzory, do których możemy równać (link do raportu w naszej bazie wiedzy).

Interesariuszy Rady może zainteresować uruchomiona w połowie marca ankieta Komisji Europejskiej, dotycząca zagadnień organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego jako sposobu na stawienie czoła sytuacji COVID-19 i obejmująca także sugestie co do rodzaju wsparcia udzielanego przez KE (https://epale.ec.europa.eu/pl/content/badanie-ke-na-temat-reagowania-na-sytuacje-kryzysowa-covid-19-przez-podmioty-vet-oraz).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020