Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W czwartym kwartale ubiegłego roku nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Tendencja ta utrzymała się także na początku bieżącego roku. Jak wynika z raportu „Rynek pracy IT w Polsce w 2020 roku. Wynagrodzenia, specjalizacje i wymagania w ofertach pracy” firmy No Fluff Jobs, wiele wskazuje na to, że zapotrzebowanie na specjalistów IT nie będzie maleć także w ciągu całego 2021 roku.

Po spowodowanej pandemią chwilowej zapaści rynku pracy IT w drugim kwartale 2020 r. sytuacja znacząco poprawiła się pod koniec ubiegłego roku. W całym 2020 roku na portalu No Fluff Jobs było o 58% więcej ofert pracy niż w roku 2019. Jak oceniają przedstawiciele firmy tendencja wzrostowa utrzyma się także w roku 2021.

Wśród najważniejszych trendów, które kształtowały w ubiegłym roku i będą kształtować w tym roku rynek pracy IT autorzy raportu wymieniają postawienie przez pracodawców przede wszystkim na doświadczonych specjalistów i proponowanie pracy w pierwszym rzędzie osobom z większym stażem i większym doświadczeniem zawodowym. Zauważalnybył spadek liczby ofert kierowanych do juniorów.W roku 2019 stanowiły one 12% wszystkich publikowanych ofert, a w 2020 - jedynie 5%.Firmy częściej szukały seniorów. Niemal połowapublikowanych w 2020 roku ofert była skierowanado tej grupy specjalistów, podczas gdy w 2019 roku było to 36% ofert.

Wśród innych trendów zostały wymienione: Praca zdalna; Weryfikacja umiejętności miękkich; Więcej stanowisk nieprogramistycznych; Niedobór ofert pracy dla juniorów; Otwartość na kandydatów z zagranicy; Transparentność i precyzyjna komunikacja. 

Z całością raportu można zapoznać się na stronie: https://nofluffjobs.com/insights/raport-rynek-pracy-it-wynagrodzenia-specjalizacje-i-wymagania-w-ofertach-pracy/.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020