Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Dotyczy kompetencji i kwalifikacji potrzebnych w sektorze IT w związku ze skutkami pandemii koronawirusa.

Rekomendacja nadzwyczajna została przygotowana w ramach działań zmierzających do określenia zakresu wsparcia szkoleniowo-doradczego dla zwalczania skutków pandemii COVID-19. Została opracowana na potrzeby organizowanego przez PARP konkursu na wybór projektów szkoleniowo-doradczych oraz na potrzeby działań bieżących Rady.

Na liście kompetencji i kwalifikacji istotnych dla sektora IT w związku ze skutkami pandemii koronawirusa znalazły się: Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych; Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data); Wirtualizacja serwerów; Zarządzanie cyberbezpieczeństwem; Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej); Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi; Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą); Administrowanie bazami danych; Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych, zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania; Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej; Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej; Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej.

W rekomendacji zostały wskazane również warunki realizacji usług rozwojowych w odniesieniu do wymienionych kompetencji i kwalifikacji, w tym m.in.: oczekiwane efekty uczenia się, forma realizacji usługi, wymagania pod adresem kadry oraz niezbędnego dla procesu dydaktycznego środowiska informatycznego. 

Rekomendacja nadzwyczajna została przyjęta uchwałą Rady nr SRIT/04/2020 z 12 sierpnia 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z jej pełną treścią - dokument jest dostępny tutaj.

Ze wszystkimi, dotychczas wydanymi przez Radę rekomendacjami można natomiast zapoznać się tutaj.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020