Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Program konferencji

Sesja 1

Pojęcie cyberbezpieczeństwa w naukach prawnych i pozaprawnychReferaty: prof. B. Szafrański, dr A. Mednis

Sesja 2

Definicje prawne związane z krajowym systemem cyberbezpieczeństwa, Referaty: prof. G. Szpor, K. Radomiński

Sesja 3

Pojęcia związane z cyberprzestępczością, Referaty: dr inż. A. Gryszczyńska, K. Czaplicki,

Sesja 4

Terminy z zakresu cyberbezpieczeństwa w normalizacji, Referaty: prof. B. Fischer, dr inż. K. Świtała, aud. E. Marzec,

Sesja 5

Pojęcia kompetencji, kwalifikacji, wiedzy i umiejętności a cyberbezpieczeństwa,

Sesja 6

Koncepcja „Leksykonu cyberbezpieczeństwa”, Referaty: prof. Grażyna Szpor.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020